Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Cestovní ruch a turistika

 
Logo
Cyklostezka Ohře je jedna ze čtyř páteřních cyklotras Ústeckého kraje. Délka značené cyklotrasy a cyklostezky OHŘE v Ústeckém kraji bude dle současného předpokladu činit 137,300 km. Na následujících řádcích Vás chci seznámit s postupem přípravy cyklostezky. Cyklostezka po napojení na Karlovarský kraj nabídne spojnici od pramene Ohře až po soutok s Labem (Bavorsko 57 km, Karlovarský kraj 95 km, Ústecký kraj 137 km).

(V rámci Ústeckého kraje jsou připravovány 4 hlavní páteřní cyklostezky – Labe, Ohře, Ploučnice a Krušnohorská magistrála. Dále jsou městy a různými sdruženími obcí připravovány menší projekty regionálních cyklostezek s kombinací stávajících cest.)

 
 
 

ww.cykloohre.cz
www.cykloohre.eu

Celá trasa cyklostezky Ohře v úseku Litoměřice - Perštejn - hranice s Karlovarským krajem je vedena v rovinatém území podél řeky Ohře. Výjimkou je pouze část na území obce Rokle (Želina) kde je úsek s významným spádovým rozdílem. Trasa je zde vedena i v aktivní zóně záplavového území. Dále prochází v okraji Přírodní památky Loužek a Želina. Řešena je dostupnost vodní nádrže Nechranice z města Kadaň (Hrade, Nová Víska u Rokle) i Žatec (trasa Chmelovelo). Mezi městy Žatec – Louny do budoucna plánované využití silnic III. třídy s nízkým provozem, vedoucí atraktivní krajinou chmelnic. Spojnice mezi Louny a Terezínem prochází z větší části přírodním parkem Dolní Poohří a jednotlivými regionálními a nadregionálními biokoridory (Eváňský les, PR Myslivna, Budyňský les, Pístecký les a PR Loužek).

Paralelně s přípravou cyklostezky, byla v roce 2013/2014 nově proznačena cyklotrasa č. 6, která cyklostezku doplňuje. Tato cyklotrasa bude v průběhu realizace cyklostezky přeložena na nové úseky cyklostezky. Uvažovaná stavba bude tedy řešena jako kombinace samostatné cyklostezky jen pro provoz cyklistů či pěších (příp. jen vyhrazenou obsluhu) a z části cyklotrasy vedoucí po stávajících komunikacích s mírnějším provozem.   Záměrem je vytvořit v budoucnu bezpečný dopravní prostor pro cyklisty. Na většině trasy se uvažuje pouze se zpevněným přírodním povrchem. V místech s předpokládaným provozem in-line bruslařů v blízkosti větších měst se uvažuje i s živičnou úpravou.

kolo

 Vzhledem k nespojitosti trasy a k mnoha přírodním úsekům se doporučuje horské či trekingové kolo.  V Karlovarském kraji je z  Chebu již na mnoha místech vedena trasa po krásným asfaltových cyklostezkách. Od Karlových Varů dále jde především o klidné vedlejší silnice a lesní či polní cesty. Některé úseky jako např. Klášterec n. O. - Kadaň či Doksany - Broznay jsou již také provedeny v asfaltu. Další kvalitní cyklostezky mají připraveny k realizaci i některá další města jako např. Žatec.

 Plánované rozložení realizace úseků cyklostezky a trajektorii finální trasy si můžete prohlédnout na tomto odkaze

 

Popis trasy

Cyklostezka, respektive cyklotrasa začíná v obci Perštejn, kde přebírá štafetu od cyklotrasy přicházející z Karlovarského kraje. Vlní se podél řeky až k prvnímu významnému stoupání v obci Černýš. Odměnou nám bude impozantní výhled proti proudu řeky do jejího řečiště. Následuje klesání přes Ohařskou louku do Klášterce nad Ohří. Jako první nás ve městě řiivítají Lázně Evzenie. Zde můžeme ochutnat v informačním stánku dva léčivé prameny Eugenie a Městský pramen. V Klášterci si pak užijeme nádherného parku, můžeme navštívit náměstí a pokračujeme směrem ke královskému městu Kadaň.

 

Mezi Kláštercem nad Ohří a Kadaní byla podél Ohře v předstihu vybudována část cyklostezky.Stejně tak jako u cyklostezky Labe je Porta Bohemica, jedná se i u Ohře o mimořádně zajímavý a velmi kvalitní úsek cykKlášterec nad Ohřílostezky s překrásnými výhledy kolem vodního stupně Kadaň. Cyklostezka na visuté ocelové konstrukci z části vetknuté do skalního masivu kadaňského vodního stupně ve své délce cca 170 m je výrazný technický unikát poskytující nezapomenutelný zážitek z jízdy. Vůbec všechna královská města na Ohři od Litoměřic až po Klášterec n.0. (Litoměřice, Budyně nad Ohří, Louny, Žatec, Kadaň, Klášterec nad Ohří) mají svou krásu a stojí za to je navštívit. V Kadani pak zaujme nábřeží Maxipsa Fíka s hravým mobiliářem pro celou rodinu.

 

Z Kadaně pokračujeme do oblasti Želinského meandru, geologického a geomorfologického chráněného území. Skalnaté, jen těžko přístupné svahy prorůstá stepní, lesostepní a lesní vegetace. Žije zde řada chráněných a ohrožených živočichů jako je užovka podplamatá či ještěrka zelená a vyskytuje se zde několik význačných druhů rostlin. Tento úsek je úsekem se stoupáním a u želinského kostelíka se opravdu zapotíme a dokonce bude potřeba na malou chvíli i z kola slézt. Další pokračování je po silničkách a polních cestách bez významného stoupání, dosáhli jsme totiž vrcholu kaňonu.

 

Směřem k Žatci za Kadaní se nalézá Vodní nádrž Nechranice  s nejdelší sypanou hrází ve střední Evropě (3280 m). V letních měsících poskytuje koupání a ubytování v několika kempech. Ze Žatce k ní vede cyklotrasa označená jako Chmelovelo. Nutno říci, že tato část je potřeba překonávat na horském kole, kvůli kamenitému povrchu cesty či výmolům. Před Žatcem jsou také polní cesty, neboť je zde malé území kde se překvapivě cykloturistům rozprostřou do výhledu vinice. Chvíli si připadáte, že jste ve Francii.

 

V Žatci, dalším z královských měst na řece neopomeňte navštívit náměstí s vlastní malou chmelnicí připomínající tradici pěstování této základní složky při výrobě piva. Město je s pivem spojeno velmi pevně, a proto se zde nachází Chrám chmele a piva, turistické centrum s pivnicí U Orloje a s chmelařským muzeem.

 

Ze Žatce se vydáme po silničkách mezi obcemi směrem do Loun. Navštívíme rychle město Postoloprty a jeho části Březno si přímo u stezky můžeme udělat přestávku v unikátním Archeoskanzenu. V Lounech stojí za shlédnutí náměstí s chrámem sv. Mikuláše, z jehož věže si lze prohlédnout historické město a jeho okolí. Pro milovníky kultury je zde za radnicí Galerie Benedikta Rejta a zájemci o architekturu by neměli minout Kotěrovu kolonii.

 

Za Louny pokračujeme po silnici do obce Počedělice, Koštice a Křesín. V Levousech přejedeme řeku a zpočátku po polní, po pár set metrech po lesní cestě pod zříceninou hradu Šebín. Po velmi příjemné, takzvané Hraběcí cestě, přijedeme do obce Poplze a pokračujeme do Libochovic. Zde můžeme navštívit zámek Libochovice. Po drobné pauze pokračujeme po lesních cestách skrz přírodní rezervaci Myslivna a po kratkém přerušení lesní cesty silnicí se vydáváme přes Budyňský les do města Budyně nad Ohří. Ve městě je historický vodní hrad. z 13. století následně několikrát přestavovaný. Z Budyně musíme pokračovat po silnici do Doksan. Zatím zde není možno vést stezku mimo komunikace s auty.

 

V Doksanech stojí za návštěvu rozsáhlý klášter, jeho prostory jsou neustále rekonstruovány. Za Doksany začíná opět cyklostezka oddělená od silnice, která nás provede obcí Brozany nad Ohří. Za obcí musíme zatím po silnici do Bohušovic na Ohří. V místní podnikové prodejně mlékarny je možné se občerstvit.

 

Za Bohušovicemi již přijíždíme do Terezína. Císařské město založené Josefem II. Nabízí velmi zajímavou historicko-architektonickou exkurzi. Ne nadarmo je město městskou památkovou rezervací. Najdeme zde především Památník Terezín. Z Terezína můžeme vyrazit do Litoměřic přes golfová hřiště. Za mostem v Litoměřicích se cyklotrasa Ohře napojuje na Labskou stezku a končí.

 

Litoměřice sami o sobě si zaslouží delší zastavení. Město plné historie, dobrých restaurací a hlavně nezaměnitelným geniem loci je krásným cílem či startem putování podél Ohře. Více informací na http://www.litomerice.cz/.


www.cykloohre.cz


Ústí nad Labem, 24. 03. 2011,                                                                                          aktualizováno: 15. 04. 2015

 

Odkazy


 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
11.4.2011Pokračování Cyklostezky Ohře v Karlovarském krajiIng. Pavel Hajšman
17.1.2014Nový úsek cyklostezky v Žatci
V Žatci mají cyklisté k dispozici další úsek cyklostezky Ohře.
Ing. Pavel Hajšman

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Cestovní ruch a turistika - 2015 > Cyklostezky > Cyklostezka Ohře

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém