Orientační nabídka


 

Dvacet tisíc vysokoškolákům již po šesté

1
Ústecký kraj se i nadále hlásí k aktivní podpoře vysokoškoláků. Také v akademickém roce 2009/2010 jim umožní získat stipendium 20 tisíc korun. V historii kraje to už bude pošesté. Do této doby uzavřel kraj Smlouvu o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje s 382 studenty.
 

 
 

Tisková zpráva z 9. října 2009

Ústecký kraj  se i nadále hlásí k aktivní podpoře vysokoškoláků. Také v akademickém roce 2009/2010 jim umožní získat stipendium dvacet tisíc korun, pokud o něj studenti projeví zájem. V historii kraje to už bude po šesté. Doposud Ústecký kraj vysokoškolákům během pěti let přispěl více než čtrnácti miliony korun a uzavřel smlouvu o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje s 382 studenty.

Podle dosavadních statistik odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje mají o stipendia mají zájem spíše dívky.  Potvrdilo se to i letos, kdy ze 103 nových žadatelů činil jejich podíl 77%. Nejvíce peněz dá kraj studentům ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kterých je 51 (12 studentů ze Západočeské univerzity v Plzni, 11 z Vysoké školy finanční a správní v Praze, 6 z Univerzity Karlovy v Praze a 5 z Českého vysokého učení technického v Praze) a dalším 18-ti studentům z 11-ti veřejných i soukromých vysokých škol v České republice. Územní zastoupení žadatelů je následující: 23 studentů je z Děčínska, 20 studentů z Mostecka,15 studentů z Ústecka, 14 z Teplicka, 13 z Chomutovska, 9 z Litoměřicka a 9 studentů z Lounska. Největší podíl žadatelů tvoří tradičně studenti pedagogických oborů a to 37%, dále 24% ekonomických oborů, 15% dalších humanitních oborů, 11% technických oborů. Mezi novými žadateli o krajské stipendium je 10 vysokoškoláků, kterým se podařilo dosáhnout studijního průměru 1,00.


Stipendista musí splnit řadu podmínek, musí mít například trvalý pobyt na území Ústeckého kraje a dobrý prospěch při studiu na vysoké škole. Studenti, kteří peníze dostali, se museli zavázat, že budou na území Ústeckého kraje po skončení studia pracovat nebo podnikat minimálně po dobu odpovídající standardní délce absolvovaného studia.

Připravili:

pracovníci odboru školství, mládeže a tělovýchovy

oddělení tiskových informací

1
Ilustrační foto - Udělování diplomů viz tisková zpráva z 8. září

2
Ilustrační foto

Foto: Zbyněk Šebesta - oddělení tiskových informací

 
Zodpovídá: Soňa Poupětová
Vytvořeno / změněno: 9.10.2009 / 9.10.2009
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém