Orientační nabídka


 

DVPP - specializační studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Integrovaná střední škola energetická Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

(dále jen ISŠE Chomutov)

 

nabízí 

v rámci dalšího vzdělávání  pedagogických pracovníků podle § 27 zákona 563/ 2004 Sb.,

 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

 

Studium k výkonu specializovaných činností

 Prevence sociálně patologických jevů

Vyhláška č. 317/2005 Sb.,v platném znění, § 9, odst. 1, písmeno. c)

Forma studia

prezenční

 

Zahájení studia : leden 2007

 

Pro koho je studium určeno:

 

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh „aprobace“ ( vyučovacích předmětů)  není rozhodující.

 

Studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP je určeno pedagogům, kteří vykonávají (nebo chtějí vykonávat) specializovanou činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů ( školního metodika prevence).

Studijní program je zaměřen na získání a prohloubení teoretických vědomostí a praktických dovedností, které se následně projeví ve zlepšené schopnosti aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie, legislativy, poradenských systémů a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

 

Časový plán studia:

Vzdělávací program zahrnuje 250 hodin ( vyučovacích jednotek). Z toho 200 hodin přímé výuky rozdělené do devíti tematických modulů a 50 hodin nepřímé výuky -  stáže na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc, která budou s účastníky dohodnuta v průběhu studia.

Studijní plán probíhá po dobu dvou let ( čtyři semestry).

Výuka bude rozdělena do tří nebo čtyř termínů za semestr ( pátek a sobota).

Délka jedné  vyučovací jednotky  je 45 minut.

Výuka probíhá v prostorách ISŠE Chomutov, areál Na Průhoně 4800.

Stáže na příslušných odborných pracovištích na základě dohody.

Ukončení studia:

Celé studium bude zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a složením závěrečné zkoušky před  zkušební komisí. Po úspěšné obhajobě závěrečné písemné práce a složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o absolvování studia k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů - vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění,§9, odst.1,písm.c).

Přehled vzdělávacích předmětů zde:

Tištěná podoba: Příloha 1.

 

Poplatek účastníka: 4 500,- Kč + DPH za semestr. (Studium lze hradit z prostředků určených na DVPP.

Cena zahrnuje občerstvení účastníků během seminářů a přednášek, studijní materiál požadovaný lektory, studijní průkaz a závěrečný certifikát.

Při vyšší naplněnosti zájemců o studium bude cena snížena.!!!

 

Přihlášky zasílejte do konce listopadu  2006 na kontaktní osoby a adresu školy:

 

ISŠE Chomutov

Na Průhoně 4800

430 11 Chomutov

 

Přihláška ke stažení zde:

Tištěná podoba: Příloha 2.

 

KONTAKTNÍ OSOBY:

 

PaedDr. Pavla Daňková
e-mail: dankova@issecv.cz
telefon: 606 848 392

 

Mgr. Drahoslava Hihlánová

e-mail: hihlanova@issecv.cz

telefon:602 256 628

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Andrea Makovská
Vytvořeno / změněno: 20.12.2006 / 20.12.2006 | Zveřejnit od-do: 20.12.2006-1.3.2007
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies