Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Ekologizace dopravy v Ústeckém kraji

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Téma: Ekologizace dopravy v Ústeckém kraji

Zpracováno pro podnikový časopis Volant dne 25.6.2002

Otázka pro hejtmana Ústeckého kraje ing. Jiřího Šulce:

Jak Ústecký kraj plánuje do budoucnosti řešení dopravní obslužnosti s ohledem na ekologizaci dopravy?

Odpověď:  

Na dopravní obslužnost na území kraje máme nový pohled a troufám si tvrdit, že velmi ekologický. Rozhodli jsme se totiž zavést integrovaný dopravní systém na území celého kraje, což prakticky znamená návaznost autobusových a vlakových spojů. To umožní vyloučit duplicitní spoje a tím pádem také ušetřit pohonné hmoty, pracovní síly, dopravní prostředky. Cestujícím tento systém přinese pohodlné spojení na území kraje a cestování na jednu jízdenku.

Oslovili jsme všechna města a obce Ústeckého kraje s žádostí, aby zhodnotily dopravní obslužnost z hlediska pokrytí přepravních potřeb obyvatel, z hlediska potřeb rozvoje územních obvodů. Na základě získaných údajů se vyhodnotí možnost vzájemných vazeb. Záměrem je posoudit možnosti návaznosti jednotlivých spojů  autobusů a vlaků a minimalizace duplicitních spojů s cílem podpořit železniční dopravu a další formy ekologicky šetrných druhů dopravy. V systému se počítá i s využitím labské vodní cesty. Nosnou myšlenkou celé koncepce je existence jediného cestovního dokladu pro všechny druhy dopravy.

Harmonogram:           

  • Rekapitulace odbavovacích systémů (do 30.9.2002)
  • Souhrnné informace o veřejné hromadné dopravě osob v Ústeckém kraji (do 15.12.2002)
  • Volba rozsahu integrovaného dopravního systému v Ústeckém kraji (do 31.12.2002)
  • Příprava a zahájení realizace integrovaného dopravního systému v Ústeckém kraji (do 31.12.2006)

V průběhu roku 2003 bude probíhat příprava pro zahájení zkušebního provozu. Od 1.1.2004 už počítáme s postupným zaváděním integrovaného dopravního systému v Ústeckém kraji (úplné zavedení stanoveného rozsahu integrovaného systému bude dokončeno v roce 2006).

Připravila: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 25.6.2002 / 25.6.2002 | Zveřejnit od-do: 25.6.2002-25.9.2002

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém