Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Ekomiliardy podpoří projekty našich obcí a měst

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
d
V minulém a letošním roce bylo předloženo a schváleno v mezirezortní komisi za Ústwecký kraj celkem 10 projektů za 126,5 mil. Kč. Jedním z prvních projektů, které realizovaly obce našeho kraje za peníze z tohoto vládního balíčku, je za 2,3 milionů korun přemístění sousoší sv. Nepomuka v Mostě nedaleko děkanského kostela. Z ekomiliard se bude financovat i nově vznikající jezero v Mostě.
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 26.11.2008

„Vládu jsme hned v počátku fungování krajů v roce 2002 přesvědčili, aby do severočeské hnědouhelné pánve uvolnila na likvidace starých důlních škod 15 miliard korun. Letos našemu regionu kabinet ještě přislíbil doplnit ušlou daň z přidané hodnoty z původních 15 miliard – a to představuje dalších 4,5 miliardy korun pro náš a Karlovarský kraj. Jsou určeny nejen na rekultivace, ale hlavně na resocializace a revitalizace těžbou zasažených území. Nyní startuje jeden z nejvýznamnějších projektů hrazených z těchto peněz. Místo těžební jámy tu za několik let bude obytná zóna s jezerem a dokola kypícím životem,“ konstatoval  v minulých dnech Jiří Šulc, dosluhující hejtman při příležitosti napuštění jezera Most. Rekultivace a především revitalizace a resocializace bývalého lomu bude podle něho dokončena až v letech 2018/2020. Z vládní pomoci, přislíbené Severozápadním Čechám  má být na tento projekt hrazeno 90% konečných nákladů.

 

V Ústeckém kraji finišuje rozdělování tzv. 15 ekomiliard. Peněz, která vláda v uvedeném roce uvolnila na sanaci krajiny poničené těžbou hnědého uhlí. Deset a půl miliardy této částky se už vyčerpalo nebo je rozděleno mezi projekty. A právě ty se staly tématem setkání starostů obcí, kteří se sešli na Krajském úřadu Ústeckého kraje s pracovníky odboru kanceláře hejtmana, Jaroslavou Kusznirukovou pověřencem kraje a Ivou Šaškovou, které tuto agendu mají na starosti. Přizván byl i Martin Kabrna z Výzkumného ústavu hnědého uhlí a externí poradce na danou problematiku Miroslav Seidl. O tom, který z projektů dostane peníze z ekomiliard, rozhoduje meziresortní hodnotící komise. „ Přenesli jsme její  informace, které komise považuje za zásadní v přiznávání  financí,“ říká Jaroslava Kuszniruková. Zdůraznila, že prioritní jsou ty projekty, které mají obce připravené ke stavebnímu povolení.  Především to znamená, že obce musí mít vypořádány  majetkové vztahy k pozemkům, na nichž chtějí stavby realizovat. Při  této příležitosti bych měla říct, že Pozemkový fond, územní pracoviště Teplice, respektive jeho vedení,  vychází našim obcím s převodem pozemků vstříc,“ říká pověřenec kraje.  Dodává, že se v současné době bilancuje roční práce na hodnocení projektů a  připravuje se nová aktualizace koncepce, která už v prosinci bude obcím k dispozici v elektronické podobě na adrese www.15miliard.cz . „Tady by měly obce najít veškeré informace, původní koncepci, databázi i přehled všech projektů, které jsou do koncepce zařazené. Nebude tu chybět ani statistika jak se ekomiliardy čerpají,“ připomíná Martin Kabrna. S dalším příspěvek vystoupil Miroslav Seidl, který představitele obcí podrobně seznámil „s kuchařkou“ jak žádosti o peníze na projekty správně napsat, co  musí být jejich přílohou, co nesmí postrádat, jak se vyvarovat chybám.  Vysvětlivky a metodika  ke směrnici najdou obce i na webových stránkách Ústeckého kraje. Tyto schůzky se zástupci obcí pořádá kancelář hejtmana vždy po zasedání mezirezortní komise. V minulém a letošním roce bylo předloženo a schváleno v mezirezortní komisi za ÚK celkem 10 projektů  za 126 500 000 korun .Jedním z prvních projektů, které realizovaly  obce našeho kraje za peníze z tohoto vládního balíčku,  je za 2,3 milionů korun  přemístění  sousoší sv. Nepomuka v Mostě nedaleko děkanského kostela. Z ekomiliard  se bude financovat i nově vznikající jezero v Mostě. „Schváleným projektem je také cyklostezka v Březně u Chomutova,“ uvádí další příklad Jaroslava Kuszniruková.

 

Ústecký kraj měl dlouho pověst špinavého, zanedbaného a nezdravého místa pro život. Severozápadní Čechy se během osmdesátých let staly synonymem pro smog, kyselé deště a kilometry pustiny. V devadesátých letech se mnohé změnilo. Především došlo k útlumu dolů a ekologicky nejškodlivějších provozů těžkého průmyslu. Lidé se dočkali odsíření uhelných

elektráren a začali opět dýchat o něco volněji. Přes nepochybné změny k lepšímu se kraji stále

nepodařilo uniknout minulosti. Musí se vyrovnávat s důsledky toho, že se z něj stala zásobárna surovin a levné energie a že mu byla vnucena orientace na těžký chemický průmysl. Obojí ovlivňuje jeho krajinný ráz, sociální a ekonomickou strukturu i zdravotní stav obyvatel. Ekomiliardy jsou jedním z kroků, které na cestě k obnově krajiny můžeme v obcích a městech udělat.

Zcela zásadním úspěchem bylo pro náš kraj usnesení vlády o pravidelném příspěvku z dividendy ČEZu oblastem postiženým těžbou hnědého uhlí. Pro náš region by to mělo znamenat půl miliardy  korun ročně právě na zacelení jizev na krajině zasažené těžbou. Jak bylo pracovnicí odboru kancelář hejtmana na setkání starostů zdůrazněno - tím ale výčet prostředků, které lze použít na revitalizaci krajiny, nekončí. Další možností jsou finance z operačních programů z evropských fondů. Pro projekty, který mají za cíl zkvalitnit oblasti zasažené těžbou, je tu například Operační program životní prostředí. hnědého uhlí.

připravila: Naďa Kocábková, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741,  737415959

kocabkova.n@kr-ustecky.cz

a

b

c

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Zbyněk Šebesta
Vytvořeno / změněno: 26.11.2008 / 26.11.2008 | Zveřejnit od-do: 26.11.2008-25.12.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém