Orientační nabídka


 

Ekoporadna Tilia

 

 
 

Ekoporadna Tilia

Regionální centrum Českého svazu ochránců přírody

 

Sídlo: W. Churchilla 8, Ústí nad Labem, budova DDM

 

Kontaktní údaje:
Paeddr. Jan Eichler, Aleš Novotný

 

Telefon:
tel:
475 209 922

fax: 475 209 922

 

Adresa pro poštovní korespondenci :
Ekoporadna Tilia
W. Churchilla 8
400 01, Ústí nad Labem
E-mail: tilieacz@volny.cz

www.volny.cz/tiliacz

 

Naše vize naše poslání

Projekt je koncipován na základě potřeby udržitelného rozvoje a stane se nástrojem k vytvoření podmínek pro vznik nových pracovních míst. Důsledkem šíření osvětové a poradenské činnosti směrem k veřejnosti bude produkce výrobků a služeb, které budou minimálně zatěžovat životní prostředí a výchova širokého spektra obyvatelstva k ochraně přírody ve vztahu k hodnotám, které vytvořila, a to při každé příležitosti, např. při běžném provozu svých domácností, na pracovištích, v okolí svého bydliště i při rozličných aktivitách, kdy dochází ke kontaktu s přírodou. Významnou úlohu bude plnit i osvěta v oblasti hledání úspor a nových zdrojů energií, třídění a recyklace odpadů a používání ekologicky šetrných prostředků.

 

 

Naše činnosti


Ekoporadna Tilia nabízí výchovné, vzdělávací a osvětové činnosti pro veřejnost. K naplnění svého poslání nabízí všem zájemcům videotéku zaměřenou na ochranu přírody a ekologii, odbornou literaturu, školící a konzultační činnost, asistenci při zpracovávání bakalářských a diplomových prací, asistenci při zpracování SOČ, programy zaměřené na ekologickou výchovu podle přání žadatele, poradenství pro odborné oblasti, kontakty na odborné konzultace pro veřejnost, asistence při zpracování projektů pro čerpání dotací z EU, organizování přednášek a seminářů zaměřených na ekologii a EVVO, pořádání významných osvětových akcí pro veřejnost.

 

 

Ekoporadna nabízí

 

 • videotéku zaměřenou na ochranu přírody a ekologii
 • odbornou literaturu zaměřenou na ochranu přírody a krajiny
 • asistenci při zpracovávání bakalářských a diplomových prací
 • asistenci při zpracování SOČ
 • programy zaměřené na ekologickou výchovu podle přání žadatele (legislativa pro ochranu životního prostředí, třídění odpadu)
 • poradenství pro odborné oblasti, kontakty na odborné konzultace pro veřejnost
 • asistence při zpracování projektů pro čerpání dotací z EU
 • organizování přednášek a seminářů zaměřených na ekologii a EVVO
 • pořádání významných osvětových akcí pro veřejnost.
 • konference a semináře
 • pomoc při organizaci příhraniční spolupráce se Saskem

 

Ekoporadna Tilia nabízí mimo jiné také poradenství pro specifické oblasti (např. ochran živočichů, ochrana rostlin, problematika chráněných území a jejich managment ekologická výchova, vzdělávání a osvěta a problematika biodiverzity atd.)

 

Zajímavé činnosti Ekoporadny Tilia

 

Světový den vod, Den Země, Světový den životního prostředí, Den bez aut, Den stromů, výstavy, soutěže, přednášky, setkání, workshopy, konference apod.

 

Identifikace problému, co řešíme

 

Ekoporadn Tilia je zařízením Českého svazu ochránců přírody Tilia Krásná Lípa. Úkolem zařízení je šířit ekologické vědomí veřejnosti, pomocí občanů Ústí nad Labem při řešení otázek a problémů v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Ekoporadna Tilia naplňuje v praxi strategii EVVO v ústeckém kraji a oblasti osvěty v ekologického poradenství pro veřejnost.

 

Role Ekoporadny v projektu

 

 • vytvoření návrhu akreditace ekocenter v ústeckém kraji
 • zpracování interaktivní mapy ekocenter
 • participace na zpracování matodického materiálu „Kuchařka námětů a příkladů pro MA 21 v Ústeckém kraji“
 • vypracování metodického postupu „jak založit ekocentrum“
 • vytipování bílých míst na území Ústeckého kraje  a na základě zmapované situace výběr oblastí, prostor a oslovení potencionálních uchazečů o zřízení nových ekocenter, následné proškolení těchto uchazečů a metodická pomoc v počáteční fázi zakládání ekocenter
 • vzdělávání pracovníků ekocenter pro oblast práce s veřejností a ekoporadenství
 • participace na vypracování metodického průvodce „Rukověť ekoporadenství v Ústeckém kraji“
 
Zodpovídá: Mgr. Věra Frimlová
Vytvořeno / změněno: 21.2.2007 / 21.2.2007
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém