Orientační nabídka


 

Ekovýchova v Ústeckém kraji

Kontakt: Ing. Dagmar Hyblerová, tel.: 475 657 170, email: hyblerova.d@kr-ustecky.cz

 
 
 

Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO)

Hlavním úkolem environmentální výchovy je zvyšování ekologické gramotnosti. Tím je myšleno získávání základních znalostí a dovedností potřebných k pochopení zákonitostí vztahů člověka a biosféry, k praktickému řešení ekologických problémů a ke včasné prevenci jejich vzniku, k prosazování zásad udržitelného rozvoje do každodenního života rodiny i společnosti.

Dotace Ústeckého kraje

Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025

Prostřednictvím tohoto programu je možné požádat o dotaci na činnost středisek ekologické výchovy, ekovýchovu ve školách, osvětovou a publikační činnost, organizaci akcí realizovaných při příležitosti významných dat a událostí a projektů v oblasti EVVO s důrazem na budování kladného vztahu k přírodě či podporu zájmových kroužků v rámci rozvoje EVVO v mimoškolní oblasti (včelařský, myslivecký, rybářský).   

Náležitosti žádosti:

  • Elektronická žádost
  • Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
  • Osvědčení o právní subjektivitě žadatele o dotaci
  • Doklady o ustanovení statutárního zástupce
  • Doklad o přidělení IČ
  • Doklad o přidělení DIČ
  • Doklad o zřízení běžného účtu

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji

byla s chválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.  015 /11Z/2021  ze dne 13. prosince 2021.

Dále Ústecký kraj v rámci naplňování Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji realizuje:

  • Konference EVVO Ústeckého kraje
  • Setkávání koordinátorů environmentální výchovy Ústeckého kraje
  • Výukové materiály

VÝZVA

k předkládání žádostí o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku školám a školským zařízením zřizovaným Ústeckým krajem na „Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje 2024“


Elektronický formulář žádosti o příspěvek je možné vyplnit v termínu od 2. 1. 2024 do 2. 2. 2024. 


 

Související odkazy

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Životní prostřední a zemědělství > Ekovýchova v Ústeckém kraji

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém