Orientační nabídka


 

Energetické centrum hostilo debatu o větrné energetice v Ústeckém kraji

Minulý týden proběhl v prostorech Inovačního centra Ústeckého kraje poslední z trojice seminářů zaměřený na rozvoj větrných elektráren v jednotlivých krajích. Akci pořádalo Energetické centrum Ústeckého kraje.
Tisková zpráva z 6. října 2023
konference na téma větrné energetiky
 

 
 
Seminářů se zúčastnili zástupci odborů ochrany životního prostředí a územního plánování z krajského úřadu a obecních úřadů a zástupci podnikatelů ve větrné energetice. Cílem akce bylo debatovat nad parametry dalšího rozvoje větrné energetiky v jednotlivých krajích. Semináře pořádala Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE) a Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) ve spolupráci s krajskými úřady a jejich energetickými specialisty. Záštitu nad ústeckým a ostravským seminářem převzali hejtmani. 

Debaty v Ústeckém kraji se zúčastnilo přes 40 odborníků a podnikatelů. Větrné elektrárny z pohledu stavebního zákona a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje prezentovala Hana Bergmannová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu. Štěpán Chalupa z Komory OZE představil aktuální úpravy legislativy, především novelizace energetického a stavebního zákona a zákon o jednotném environmentálním stanovisku. Luboš Motl, odborný zpracovatel posudků EIA, představil problematiku schvalovacích a povolovacích procesů a úlohu orgánů státní správy a samosprávy. 

David Hanslian z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR poukázal na možnosti a limity větrné energetiky a Aleš Jiráska ze Zdravotního ústavu zásady správného umisťování větrných elektráren z pohledu hluku. O větrných elektrárnách z perspektivy vnímání obyvatel obcí hovořil Bohumil Frantál z Univerzity Palackého v Olomouci. Michal Dunaj z Energetického centra Ústeckého kraje představil zkušenosti s realizací komunitních VtE v zahraničí.

Jedna moderní větrná elektrárna vyrobí dostatek elektřiny pro čtyři tisíce domácností. Z větru ale v Česku pochází jen přibližně 1 % spotřebované elektřiny. Celoevropský průměr činí 17 % a pro srovnání lze využít naše sousedy, kdy Polsko pokrývá z větrné energie 11 % své roční spotřeby elektřiny, zatímco středoevropské Rakousko 12 %.  Toto porovnání ukazuje, že v České republice je stále prostor pro zvýšení podílu větrné energie. ČSVE společně s Komorou OZE připravují další tři semináře.

Akci slavnostně zahájil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller
Akci slavnostně zahájil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller

Odborné setkání se konalo pod záštitou Lubomíry Mejstříkové, náměstkyně hejtmana pro oblast životního prostředí
Odborné setkání se konalo pod záštitou Lubomíry Mejstříkové, náměstkyně hejtmana pro oblast životního prostředí 

 

V rámci konference se probrala řada zajímavých témat z oblasti obnovitelných zdrojů energie
V rámci konference se probrala řada zajímavých témat z oblasti obnovitelných zdrojů energie

 
 
Zodpovídá: Mgr.et Bc. Ondřej Nitsch
Vytvořeno / změněno: 6.10.2023 / 6.10.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém