Orientační nabídka


 

Energetické fórum Ústeckého kraje hledalo odpovědi na to, jak snadno a rychle řešit problematiku energetiky všedních dnů

EFUK 2018
V ústeckém hotelu Clarion se konal 8. ročník konference „Energetické fórum Ústeckého kraje 2018“. Diskusní fóra Ústeckého kraje, z nichž to energetické je fórem nejstarším, jsou unikátním projektem kraje sloužícím k diskusním setkávání na různá témata.
Tisková zpráva ze dne 12. října 2018
 

 
 

Témata letošního fóra byla zaměřena na problematiku energetiky všedních dnů. Fóra se zúčastnilo na sto účastníků a to odborníků ze sféry energetiky a průmyslu, představitelů samospráv i ústředních orgánů státní správy.

V rámci konference se účastníci postupně věnovali aktuálnímu stavu k plnění státní energetické koncepce, centrálnímu zásobování teplem – pro a proti, aktualizaci územní energetické koncepce ÚK, elektromobilitě, chytré současnosti - e/mobilita v praxi, využití vodíku jako bezemisního paliva v Ústeckém regionu, spotřebě a výdajům domácností za energie, blackoutu – řešení krizových stavů v dodávkách elektrické energie, doprovodným faktorům jaderné energetiky ve vztahu k občanům, ukládání energie a dalším tématům.

„Energetické fórum se stalo tradičním setkáním, během kterého diskutují významní lidé ze sektoru, který je pro náš kraj tolik typický a charakteristický – jsem rád, že i o letošní ročník byl enormní zájem mezi účastníky. Ústecký kraj jde aktivně naproti diskutovaným tématům. Naplněním jednoho z nich se stal dar Skupiny ČEZ a.s., který kraji daroval 19 elektromobilů. Ty již slouží příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb. Nedávno jsme realizovali třídenní takticko-štábní cvičení Výpadek 2018, které se týkalo blackoutu na území okresu Most a v rámci cvičení proběhlo i zasedání Krizového štábu Ústeckého kraje. Bez vzorné a neustálé přípravy bychom v reálných krizových situacích řešili mnohem závažnější škody na majetku a možná i lidských životech. V této souvislosti děkuji všem složkám integrovaného záchranného systému v našem kraji – ten slouží občanům našeho kraje a jeho neustálý rozvoj, zdokonalování a součinnost s krajem i ostatními subjekty by nebyly možné bez maximálního nasazení a profesionálního přístupu všech lidí, kteří v něm jsou aktivně zapojeni“, uvedl ve svém proslovu na úvod hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Záštitu nad akcí převzala ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková, ministr pro životní prostředí ČR Richard Brabec a prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Pořadatelem fóra byl Ústecký kraj, odborným a organizačním garantem  konference byla tradičně Okresní hospodářská komora Most.

Jednotlivé prezentace a komentáře  budou uvedeny, jako každý rok, ve zvláštním vydání magazínu OHK Most „TEMA speciál“, který bude v plném znění k dispozici také na webových stránkách OHK Most. Letošní fórum bylo  účastníky opět velmi kladně hodnoceno a již dnes je zřejmé,  že se bude konat v příštím roce pořadí již 9. Energetické  fórum Ústeckého kraje.


01
Fóra se zúčastnil také Michail Ledeněv, konzul Ruské federace (uprostřed).

02
Rudolf Jung z OKH Most (vpravo).

 

03
Hejtman Oldřich Bubeníček měl k zúčastněným úvodní proslov.

 
 

04
Na téma Aktuální stav k plnění Státní energetické koncepce hovořil Tomáš Smejkal, zástupce ředitele Odboru strategie a mezinárodní spolupráce v energetice z Ministerstva obchodu a průmyslu.

05
Program 8. Energetického fóra.

 

 

 

 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 12.10.2018 / 12.10.2018 | Zveřejnit od: 12.10.2018
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém