Orientační nabídka


 

Energetika

 

Ústecký kraj je s energetikou spjat již od 15. století, kdy byla těžba „hořlavého kamene“ ještě primitivní. S rozvojem využití páry a následné elektrifikace jeho význam ještě více rostl. Energetika je pro Ústecký kraj jedním z klíčových témat současnosti, a vzhledem k podílu energetického průmyslu v Ústeckém kraji a připojení se ČR k evropské dohodě „European Green Deal“ bude i klíčovým tématem budoucnosti.

Zvyšování efektivnosti výroby energie s co nejmenšími dopady na životní prostředí, snižování energetické náročnosti budov a výrobních procesů, podpora rozvoje nových pohonů v dopravě nebo hledání efektivního využití vyprodukovaných odpadů, jsou příklady témat, která rezonují v aktuálních, často velmi konkrétních diskuzích.

Jedním takovým tématem je bezemisní doprava založená na vodíkových technologiích. Rozvoj chemického průmyslu s energetikou vždy souvisel, a tak není náhodou, že právě vodík je s Ústeckým krajem úzce spjat. Snaha o trvalé zlepšování kvality životního prostředí a dostupnost vodíku vedly k myšlence pomoci s rozvojem vodíkové dopravy právě v Ústeckém kraji. K tomuto účelu byla zřízená Vodíková platforma a v současnosti je zpracovaná studie „Technicko-ekonomické posouzení implementace vodíkového pohonu v Ústeckém kraji, jejímž autorem je ÚJV Řež, a. s.

Čtvrtá průmyslová revoluce, jak bývá označován pojem Průmysl 4.0, sebou nese interakce do prostředí energetiky, a výsledkem je nový pojem Energetika 4.0. Na rozdíl od pojmu Průmysl 4.0 není nikde exaktně popsán jeho obsah, a tak bývá používán v různých souvislostech. Ústecký kraj proto nechal zpracovat rešerši k tématu Energetika 4.0 a chce pomoct ve spolupráci např. s MPO k jeho zakotvení do moderní energetické terminologie.

Ústecký kraj se rovněž zapojil do energeticky úsporných projektů realizovaných na objektech v majetku kraje s využitím metody EPC (Energy Performance Contracting). Jedná se o metodu realizace úspor s garantovaným výsledkem. Již první etapa přinesla pozitivní výsledky a Ústecký kraj byl Asociací poskytovatelů energetických služeb (APES) oceněn za 2. nejlepší projekt roku 2020.

Ústecký kraj organizuje s významnými aktéry z regionu energetická fóra, na kterých se řeší jak konkrétní témata, tak i rámcové souvislosti a trendy v dalším rozvoji energetiky. Od roku 2011 je Ústecký kraj členem Evropské federace agentur a regionů pro energetiku a životní prostředí (FEDARENE), v rámci které si více než 80 evropských regionů vyměňuje své zkušenosti, informace, inspiruje se a mnohdy realizuje i společné projekty.

ÚEK ÚKV roce 2020 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje Aktualizaci Územní energetické koncepce, jejímž obsahem je na jedné straně rozbor trendů a poptávky po energii, a na straně druhé rozbor zdrojů a spotřeby energie.

Dokument rovněž hodnotí využitelnost obnovitelných zdrojů, energetické úspory a energetické hospodářství v kraji.   

Aktualizaci Územní energetické koncepce je možné si stáhnout v dokumentech níže.

   

       

Zajímavosti z tisku, ocenění, novinky  

Certifikát EPC


KN EPC


KN ÚEK


Certifikát za EPC
2. místo pro Ústecký kraj...
Krajské noviny 9/2020, str. 5
Projekty EPC ušetří desítky milionů...
Krajské noviny 9/2020, str. 6
Ústecký kraj poradí obcím a městům...KN-eng-rijen2020 Energeticke-zakony Jak začít s úsporami
Krajské noviny 10/2020, str. 2
Ústecký kraj má aktualizovanou
Územní energetickou koncepci...
Významné změny v energetické legislativě
Rok 2020 je v oblasti energetické legislativy...

Jak začít s energetickými úsporami?
Každé město i obec disponuje vlastním hospodářstvím...
Odkaz na článek v Krajských novinách - 01/2021, str. 6

     

Důležité dokumenty 

 

Odkazy


 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém