Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Projekty > Dokumenty

 
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE.

 
 
 

 logo EURUFU

logo CENTRAL EUROPE

 

 

 

 

 

 

 

Demografické změny jsou v současnosti spolu se změnou klimatu jedním z nejdůležitějších témat, kterým Evropa a její regiony čelí.

Nízká míra porodnosti a migrace jsou hlavními důvody, proč ubývá počet obyvatel v mnoha evropských regionech. Zároveň do roku 2030 bude každá třetí osoba v EU ve věku 60 let a starší. Zejména ve venkovských a periferních regionech Evropy jsou důsledky demografických změn mnohem výraznější a horší.

Toto vše zhoršuje možnosti pro zajištění kvalitních a udržitelných veřejných služeb a zároveň mění požadavky regionů.

 

Evropské regiony požadují vhodný rámec pro výměnu zkušeností a informací, aby byly schopné se přizpůsobit změnám a výzvám způsobených demografickými změnami.

 

EURUFU tento rámec vytváří.

 

V Evropě existuje v současnosti již řada dobrých příkladů, které ukazují jak ekonomika, vzdělávání, zdravotní péče a sociální služby mohou být přizpůsobeny novým podmínkám v regionech se snižujícím se počtem obyvatel. Proto EURUFU chce otestovat tyto mezinárodní zkušenosti ve venkovských oblastech, kde se počet obyvatel snižuje výrazněji a kde se i výrazně projevuje stárnutí obyvatel. EURUFU chce přizpůsobit standardy, indikátory a strategie a udržet nebo vylepšit tak kvalitu života a sociální podmínky všem generacím v těchto regionech.

Výměnou mezinárodních zkušeností a znalostí se mohou venkovskému obyvatelstvu vyrovnat příležitosti a životní podmínky.

EURUFU chce vypracovat mezinárodní strategie pro optimální organizaci a financování regionálních samoudržitelných řešení. Obecným cílem projektu je do budoucna zajistit životaschopnost venkovských oblastí.

 

Další cíle:

  1. Rozšíření obecného povědomí mezi regionálními a místními aktéry a jejich informování o nadcházejících výzvách v oblasti demografických změn.
  2. Aktivní monitoring demografických změn v těsné spolupráci s různými partnery a aktivními aktéry v regionech (vláda, politici, obchodníci, školy, sdružení,…).
  3. Přizpůsobení infrastruktury měnící se struktuře obyvatelstva.
  4. Iniciace pilotních projektů zaměřených na adaptaci na demografické změny.
  5. Výměna znalostí na evropské úrovni a iniciace dlouhodobého intenzivního dialogu mezi aktéry regionálního rozvoje

 

Tento projekt je realizován v rámci programu CENTRAL EUROPE a je spolufinancován z prostředků ERDF.

 
 

Odkazy


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje - 2014 > Projekty > EURUFU

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém