Orientační nabídka


 

Evropská komise přijímá opatření k nastartování cestovního ruchu v Evropě

logo
Evropská komise vyčlenila z programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 dalších 122 milionů eur na naléhavě potřebný výzkum koronaviru. Nová výzva k vyjádření zájmu přispívá k naplnění závazku Komise poskytnout 1,4 miliardy eur na globální reakci na koronavirus. Tuto iniciativu zahájila předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová 4. května 2020. V rámci nového výzkumu budou shromažďovány údaje o velkých skupinách pacientů po celé Evropě.
 

 
 

19. května 2020 – Na výzkum koronaviru bylo vyčleněno dalších 122 milionů eur

 

Evropská komise vyčlenila z programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 dalších 122 milionů eur na naléhavě potřebný výzkum koronaviru. Nová výzva k vyjádření zájmu přispívá k naplnění závazku Komise poskytnout 1,4 miliardy eur na globální reakci na koronavirus. Tuto iniciativu zahájila předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová 4. května 2020. V rámci nového výzkumu budou shromažďovány údaje o velkých skupinách pacientů po celé Evropě. Lepší povědomí o behaviorálních a socioekonomických dopadech koronavirové epidemie by pak měly zlepšit strategii léčby a prevence. Díky projektům financovaným v rámci této výzvy bude možné přeorientovat výrobu na rychlou produkci životně důležitého zdravotnického vybavení, které je potřebné pro testování, léčbu a prevenci, a také vyvinout zdravotnické technologie a digitální nástroje ke zlepšení detekce, sledování a zdravotní péče.


13. května 2020 – Komise přijímá opatření k nastartování cestovního ruchu v Evropě

Evropská komise představila soubor pokynů a doporučení pro turisty, cestující a podniky, které mají umožnit lidem zařídit si dovolenou a znovu se setkat s přáteli a rodinou, dát podnikům v cestovním ruchu možnost znovu otevřít po několika měsících karantény a pomoci členským státům postupně rušit cestovní omezení a zároveň respektovat nezbytná preventivní opatření. Balíček opatření zahrnuje celkovou strategiispolečný postup při obnově svobody pohybu, rámec na podporu dopravy, doporučení ohledně cestovních poukazů a kritéria pro obnovení činnosti v oblasti cestovního ruchu. Flexibilní přístup, který umožní fungování cestovního ruchu, se opírá o epidemiologická kritéria, uplatňování opatření proti šíření nákazy a ekonomická a sociální hlediska (omezení fyzického kontaktu).


12. května 2020 – 117 milionů eur na léčbu a diagnostiku koronaviru

V rámci zrychlené výzvy k podávání návrhů, kterou v březnu vypsalo partnerství veřejného a soukromého sektoru nazvané iniciativa pro inovativní léčiva (IMI), Evropská komise vybrala osm rozsáhlých výzkumných projektů zaměřených na vývoj léčebných a diagnostických prostředků pro boj s koronavirem. Komise navýšila původně přidělené finanční prostředky z programu Horizont 2020 ze 45 na 72 milionů eur, přičemž dalších 45 milionů eur poskytne farmaceutický průmysl, spolupracující partneři v rámci iniciativy pro inovativní léčiva a další organizace, čímž celkové investice dosáhnou 117 milionů eur. Vybrané projekty tvoří součást společné evropské reakce, kterou od samého začátku koronavirové krize Komise koordinuje. Díky vyčlenění finančních prostředků z programu Horizont 2020 a uzavření partnerství s farmaceutickým průmyslem je Komise schopna financovat větší počet vysoce kvalitních projektů a urychlit rozvoj diagnostiky a léčby koronavirové nákazy, základních nástrojů nezbytných pro řešení této mimořádné situace s celosvětovým dopadem.


11. května 2020 – Evropská solidarita v akci: do Severní Makedonie a Černé Hory byly dodány roušky a respirátory ze strategických zásob rescEU

Po předchozích dodávkách do Itálie, Španělska a Chorvatska byla další várka roušek a respirátorů poslána do Severní Makedonie a Černé Hory. Tyto ochranné prostředky pocházejí ze společné evropské rezervy zdravotnického materiálu rescEU a jsou určeny na pomoc zemím postiženým koronavirovou nákazou. První várka 1,5 milionu roušek a respirátorů na ochranu zdravotnických pracovníků před koronavirem byla předána 17 členským státům a Spojenému království 8. května. Po dobu následujících šesti týdnů budou takto prostřednictvím nástroje pro mimořádnou podporu distribuovány každý týden zásilky obsahující 1,5 milionu kusů těchto ochranných prostředků. Zásoby rescEU jsou uskladněny na území Rumunska a Německa, a proto jsou tyto země odpovědné za nákupy tohoto vybavení, které Komise ze 100 % financuje. Další informace najdete zde.


7. května 2020 – Komise pomáhá členským státům řešit nedostatek zdravotnických pracovníků

Rychlejší uznávání odborných kvalifikací ve zdravotnictví

S cílem pomoci řešit nedostatek zdravotníků vydala Komise sdělení s pokyny pro členské státy. Těmito pokyny se urychluje uznávání odborných kvalifikací zdravotnických pracovníků, vyjasňují se pravidla, která umožňují lékařům a ošetřovatelům ve fázi odborné přípravy vykonávat jejich povolání, a usnadňuje se volný pohyb pracovníků, aby mohli být nápomocni tam, kde je jich nejvíce zapotřebí. Sdělení rovněž potvrzuje, že je Komise připravena podporovat členské státy a kvalifikované pracovníky při zvládání krize, zachování jejich práva na volný pohyb a zajištění bezpečnosti pacientů.


6. května 2020 – Jarní hospodářská prognóza 2020: recese a oživení

I přes rychlou a rozhodnou reakci na evropské i národní úrovni se bude hospodářství Unie letos potýkat s recesí, neboť pandemie COVID-19 evropskou ekonomikou hluboce otřásla. Jarní hospodářská prognóza 2020 předpokládá, že hospodářství EU letos sníží svoji výkonnost o 7,5 % a v roce 2021 poroste přibližně o 6 %. S ohledem na vzájemnou provázanost ekonomik zemí EU bude mít na dynamiku oživení každého státu vliv také situace v ostatních státech. Zásadní význam pro omezení hospodářských škod a pro rychlé a stabilní oživení vedoucí k udržitelnému a inkluzivnímu růstu budou mít masivní a setrvalá opatření ze strany EU a členských států.


4. května 2020 – Globální reakce na koronavirus: Na všeobecný přístup k očkovacím látkám se zatím od dárců podařilo získat 7,4 miliardy eur 

Evropská komise zatím eviduje 7,4 miliardy eur od dárců z celého světa, které se podařilo získat během dnes zahájené dárcovské akce Globální reakce na koronavirus. Jejím cílem je získat finanční prostředky na diagnostiku, léčbu a očkovací látky proti koronaviru. Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Svět dnes prokázal mimořádnou jednotu v zájmu společného dobra. S takovýmto nasazením jsme na dobré cestě k vývoji, výrobě a distribuci vakcíny, která bude k dispozici pro všechny. Stojíme ale na samém začátku. V započatém úsilí nesmíme polevit. Dárcovský maraton bude pokračovat. Musí se angažovat nejen vlády, ale i občanská společnost a jednotlivci po celém světě a v boji proti koronaviru spojit síly.“ Další informace najdete zde.


. května 2020 – Dárcovský maraton Globální reakce na koronavirus začne v pondělí 4. května

Evropská unie spojuje v rámci globální reakce na koronavirus síly a vyzývá globální partnery, aby finančně přispěli na celosvětové úsilí zaměřené na výzkum v oblasti léčby, očkovacích látek a diagnostiky. V pondělí 4. května zahajuje předsedkyně Komise von der Leyenová globální dárcovskou akci, kterou lze od 15 hodin sledovat na EbS. Počátečním cílem je získat závazky v hodnotě 7,5 miliardy eur.
Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová v této souvislosti apeluje: „Chceme, aby se 4. května svět spojil a pomohl zajistit prevenci, diagnostiku a léčbu nemoci COVID-19. Naším cílem je získat finanční prostředky a zahájit doposud nebývalou celosvětovou spolupráci mezi zdravotnickými organizacemi a všemi dalšími partnery. Vyzývám všechny, aby přispěli.“


30. dubna 2020 – Evropská komise zakročí rázněji proti podvodům a zvýší ochranu spotřebitele

Evropská komise je odhodlána chránit spotřebitele nakupující na internetu, zejména nyní, kdy současnou pandemickou situaci zneužívají někteří bezostyšní obchodníci, kteří uvádějí lživá tvrzení nebo prodávají podvodné výrobky. Evropská komise začala nedávno prověřovat online platformy a reklamy, aby zajistila, že spotřebitelé v EU nebudou klamáni zavádějícím obsahem. Komisař pro spravedlnost Didier Reynders oslovil online platformy (Allegro, Amazon, AliExpress, Microsoft/Bing, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Rakuten, Wish a Yahoo/Verizon media) s tím, aby odstraňovaly klamavou a nezákonnou reklamu, a chránily tím spotřebitele. Setkal se s kladnou odezvou, přičemž tyto platformy přislíbily, že se budou touto problematikou důkladněji zabývat. Kontroly bude provádět síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, kterou provozují orgány jednotlivých členských států.


29. dubna 2020 – Řešení krize způsobené koronavirem: Evropská komise zintenzivní svou podporu západnímu Balkánu

 

Evropská komise oznámila, že Unie poskytne západnímu Balkánu finanční podporu ve výši více než 3,3 miliardy eur na zlepšení hospodářské situace a na řešení bezprostředních zdravotních a sociálních potřeb souvisejících s pandemií COVID-19. Vedle svého příspěvku před zasedáním vedoucích představitelů EU a západního Balkánu, jež se koná 6. května 2020, Komise dále nastínila obecné parametry dlouhodobější podpory ve formě hospodářského a investičního plánu, který má být předložen na podzim. Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Je na nás, abychom v této pandemii pomohli našim partnerům na západním Balkáně, neboť jejich budoucnost je jednoznačně v Evropské unii. EU mobilizuje významný finanční balíček, který je potvrzením pevné solidarity. Společně tuto krizi překonáme a zase se vzchopíme.“


28. dubna 2020 – Bankovní balíček: podpora domácností a podniků v EU

 

Evropská komise přijala bankovní balíček s cílem zajistit, aby banky mohly i nadále půjčovat peníze, podporovat hospodářství a pomáhat zmírňovat ekonomické dopady koronaviru. Tento balíček umožní bankám pokračovat v poskytování úvěrů domácnostem a podnikům v celé EU a obsahuje interpretační sdělení o účetním a obezřetnostním rámci Unie, jakož i cílené okamžité změny bankovních pravidel EU. Komise začne s evropským finančním sektorem diskutovat o osvědčených postupech, které by mohly občanům a podnikům dále pomoci.


27. dubna 2020 – EU spolu s partnery zahajuje globální dárcovskou iniciativu

 

Za účelem vývoje a zavedení bezpečných, účinných a cenově dostupných diagnostických a léčebných postupů a očkovacích látek proti koronaviru se Evropská unie spojí s globálními partnery a rozjede dárcovskou iniciativu – Globální reakci na koronavirus. Iniciativa začne 4. května 2020. Země a organizace z celého světa se vyzývají, aby svými příspěvky pomohly dosáhnout cílové částky 7,5 miliardy eur. Předsedkyně Evropské komise von der Leyenová prohlásila: „Potřebujeme sjednotit svět, jeho vedoucí představitele a všechny lidi v boji proti koronaviru. Zahájíme globální dárcovskou iniciativu. Skutečný maraton. Porazit koronavirus – to vyžaduje celosvětovou reakci a trvalá opatření na mnoha frontách. Musíme vyvinout očkovací látku, vyrobit ji a nasadit ji ve všech koutech světa.“


24. dubna 2020 – Evropská komise připraví společný plán oživení ekonomik opírající se o přepracovaný dlouhodobý rozpočet Unie 

V návaznosti na videokonferenci konanou 23. dubna pověřili vedoucí představitelé Unie Evropskou komisi vypracováním společné reakce na krizi. Brzy bude provedena důkladná ekonomická analýza. Evropský rozpočet, který je úzce propojen s fondem na podporu hospodářského oživení, je prověřeným a důvěryhodným nástrojem schopným plnit širokou škálu úkolů, jež jsou k zotavení ekonomik potřeba. Převážná většina prostředků půjde na vytváření investic a upevňování hospodářské soudržnosti, na zlepšení odolnosti a autonomie Unie a na podporu současných politik, jako je Zelená dohoda pro Evropu a digitální transformace. Rovněž je třeba posílit stabilní partnerství v bezprostředním sousedství Unie. „Příští dlouhodobý rozpočet EU, náš příští sedmiletý rozpočet, musí být přizpůsoben nové situaci po koronavirové krizi. Musíme navýšit jeho kapacitu, aby bylo možné generovat nezbytné investice v celé Evropské unii,“ uvedla předsedkyně Komise von der Leyenová. Veškeré naše úsilí se zaměřuje na ochranu jednotného trhu. Investice by měly být vynaloženy v prvních letech a bude nutné najít správnou rovnováhu mezi granty a půjčkami.


23. dubna 2020 – Výjimečná opatření na podporu zemědělství a potravinářství

Evropská komise navrhla výjimečná opatření s cílem rychle podpořit zemědělské a potravinářské trhy postižené současnou pandemií.

Komise navrhuje poskytnout podporu na soukromé skladování mléčných a masných výrobků, flexibilitu při provádění programů na podporu trhu s cílem přeorientovat priority financování a zavést výjimečnou odchylku od pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže za účelem stabilizace trhů v různých odvětvích. Například v odvětví mléka bude povoleno kolektivně plánovat jeho produkci, v odvětví květin a brambor pak bude možné stahovat produkty z trhu. Tato ujednání a rozhodnutí budou platná nejvýše po dobu šesti měsíců a během této doby se bude pečlivě sledovat vývoj spotřebitelských cen, aby se předešlo nepříznivým účinkům. Komise chce, aby tato opatření byla přijata do konce dubna.


22. dubna 2020 – Balíček finanční pomoci ve výši 3 miliard eur pro deset zemí evropského sousedství

Komise navrhla balíček makrofinanční pomoci ve výši 3 miliard eur pro deset přistupujících zemí a sousedních partnerských zemí s cílem zmírnit hospodářské důsledky koronavirové krize v těchto zemích. Návrh doplňuje strategii „Team Europe“ ve výši 15,6 miliardy eur, což je cílená reakce Unie podporující úsilí partnerských zemí v boji proti pandemii. Pomoc je určena Albánské republice, Bosně a Hercegovině, Gruzii, Jordánskému hášimovskému království, Kosovu, Moldavské republice, Černé Hoře, Republice Severní Makedonie, Tuniské republice a Ukrajině.


21. dubna 2020 – EU mobilizuje podporu pro Itálii, Chorvatsko a sousední země

EU koordinuje a spolufinancuje dodávky pomoci do zemí Unie a sousedních zemí, a to na základě žádostí o podporu v boji proti pandemii podaných prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie. Slovensko posílá do Itálie roušky a dezinfekční prostředky a Rakousko do Chorvatska rukavice a dezinfekční prostředky. Rakousko rovněž v rámci celkové podpory Unie zemím západního Balkánu posílá rukavice, dezinfekční prostředky a další vybavení do Bosny a Hercegoviny, Severní Makedonie, Černé Hory a Moldavska. Do Srbska dodá přikrývky, matrace a stany pro migranty, kteří se v této zemi nacházejí.


20. dubna 2020 – Nová vědecká platforma pro sdílení dat o koronaviru

Evropská komise a její partneři spustili evropskou datovou platformu COVID-19, která umožní rychle shromažďovat a sdílet dostupné vědecké údaje, jako jsou sekvence DNA, proteinové struktury, údaje z předklinického výzkumu a klinických hodnocení nebo epidemiologické údaje, a pokročit tak ve výzkumu. Komise usiluje o zamezení dalšího šíření koronaviru, a proto podporuje výzkum a inovace v oblasti vývoje očkovacích látek, nových způsobů léčby, diagnostických testů a zdravotnických systémů. Platforma je důležitou součástí projektu evropského cloudu pro otevřenou vědu, kde budou moci výzkumní pracovníci ukládat, sdílet a analyzovat širokou škálu poznatků o koronaviru, od genomických a mikroskopických údajů po klinická data.


17. dubna 2020 – Repatriováno bylo již více než 500 000 občanů Unie

Státy EU již přepravily zpátky domů více než půl milionu občanů, kteří kvůli koronavirovým omezením uvázli v zahraničí. Unie koordinovala financování repatriačních letů a rozsáhlou konzulární spolupráci. Na začátku pandemie bylo mimo území EU přibližně 600 000 evropských občanů, přičemž se většinou jednalo o turisty na krátkodobých pobytech. V zahraničí stále zůstává zhruba 98 900 občanů EU (zejména v Asii, Tichomoří a Africe) a snahy o jejich rychlý návrat domů pokračují. Této jedinečné repatriační operace využilo také 5 000 občanů partnerských zemí, jako je Norsko, Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Spojené království.


16. dubna 2020 – Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová: „Evropský rozpočet se stane základním kamenem zotavení Evropy“.

 

Přestože kolektivní reakce Evropy výrazně převyšuje 3 biliony eur, což je v globálním měřítku vůbec nejvýraznější částka, dnes víme, že budeme potřebovat mnohem více, prohlásila v Evropském parlamentu předsedkyně Komise von der Leyenová. Rozpočet EU bude představovat základní kámen pro oživení evropského hospodářství a posune Evropu k ekologičtější a digitálně zdatnější společnosti. Investice do rozsáhlých renovací, obnovitelných zdrojů energie, čisté dopravy, udržitelných potravin a obnovy přírody budou ještě důležitější než doposud. Každé dostupné euro je investováno do nákupu zdravotnického vybavení, vývoje očkovacích látek, zachování pracovních míst a podpory podnikání v zájmu opětovného nastartování ekonomiky. Předsedkyně Komise von der Leyenová svůj projev zakončila touto naléhavou prosbou: „Pokud se dnes všichni za Evropu postavíme – s odvahou, důvěrou a solidárně –, vím, že zítra slunce v Evropě vysvitne jasněji než kdykoli předtím.“


16. dubna 2020 – Evropský přístup k trasovacím aplikacím: musí být zcela dobrovolné a respektovat soukromí

 

Evropská komise představila sadu nástrojů a pokyny, které by měly pomoci se zaváděním dobrovolných systémů dohledávání kontaktů a zasílání varování. Používání aplikací založených na detekci blízkých zařízení pomocí technologie Bluetooth by mělo být čistě dobrovolné. Aplikace by měly být vysoce zabezpečené, uživatelsky vstřícné a účinné a měly by plně respektovat soukromí. Data poskytovaná v zájmu ochrany a záchrany životů epidemiologickým orgánům veřejné zdravotní péče musí být anonymizovaná.


15. dubna 2020 – Evropský plán uvolňování protiepidemických opatření

 

Evropská komise ve spolupráci s předsedou Evropské rady předkládá plán, doporučení a hlavní zásady pro rušení opatření zavedených kvůli šíření koronaviru. Úspěšnost koordinovaného evropského přístupu k postupnému uvolňování koronavirových omezení bude záviset na správném načasování a splnění několika společných kritérií: šíření viru se musí snižovat a celková situace stabilizovat, systémy zdravotní péče musí disponovat dostatečnou kapacitou a musí se zahájit rozsáhlé testování. Postupné uvolňování omezení by měla doprovázet řada opatření: zavedení systému dohledávání kontaktů, navýšení testovacích kapacit, vývoj účinných způsobů léčby a dostatečná kapacita systémů zdravotní péče. 


14. dubna 2020 – 2,7 miliardy eur z rozpočtu EU na podporu zdravotnictví

 

Evropská komise navrhla aktivovat nástroj EU pro mimořádnou podporu, aby bylo možné poskytnou přímou pomoc systémům zdravotní péče jednotlivých zemí Unie. Tento nástroj, který Rada schválila v rychlém řízení dne 14. dubna, bude disponovat částkou ve výši 2,7 miliardy eur na financování distribuce ochranných prostředků, převozu pacientů do nemocnic s volnou kapacitou a vývoje léků a testovacích metod. Nástroj bude využíván spolu s dalšími prostředky EU, například systémem rescEU na vytváření strategických zásob, do jehož rozpočtu bylo kromě původně navržených 80 milionů eur vyčleněno dalších 300 milionů eur na podporu distribuce zdravotnického vybavení po celé EU. Jednotlivci, nadace a členské státy budou rovněž moci poskytovat dary a organizovat veřejné sbírky.


8. dubna 2020 – EU vyčlení na globální reakci na koronavirus 15,6 miliardy eur. Unie vyzývá členské státy, aby zajistily dostupnost léků

 

V zájmu celosvětového boje proti koronavirové nákaze bude EU podporovat veřejné zdraví a řešit humanitární a sanitární potřeby partnerských zemí ve světě poskytnutím finanční pomoci ve výši více než 15,6 miliardy eur. Komise zároveň 8. dubna vyzvala členské státy, aby zajistily dostatek léků pro obyvatelstvo při současném zachování ochrany veřejného zdraví a integrity jednotného trhu. Komise vydala pokyny, jak zajistit odpovídající zásobování, rychlou přepravu a přidělování životně důležitých léků a jak předcházet jejich nedostatku.


7. dubna 2020 – Vyslání týmu evropských zdravotníků do Itálie

Evropský zdravotnický sbor působící v rámci střediska EU pro koordinaci odezvy na mimořádné události dnes vyslal tým evropských lékařů a zdravotních sester z Rumunska a Norska do Bergama. Dále bylo Itálii předáno 3 360 litrů dezinfekčních prostředků, které jí prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie darovalo Rakousko. Itálie také aktivovala satelitní systém EU Copernicus, aby mapovala zdravotnická zařízení a veřejné prostory.


6. dubna 2020 – 8 miliard eur na podporu 100 000 evropských podniků

V dubnu budou dány k dispozici finanční prostředky na podporu a pomoc přibližně 100 000 podniků, které byly zasaženy hospodářskými důsledky pandemie COVID-19. Evropská komise a Evropský investiční fond za tímto účelem uvolní z Evropského fondu pro strategické investice 8 miliard eur. Podniky budou moci požádat o podporu přímo u své banky nebo jiného finančního zprostředkovatele zapojeného do programu. Jejich seznam je uveden na stránkách „Jak zajistit finance“.


3. dubna 2020 – Odklad data použitelnosti nařízení o zdravotnických prostředcích a upuštění od cel na ochranné prostředky

Komise navrhla odložit o jeden rok datum použitelnosti nařízení o zdravotnických prostředcích, aby jejich dostupnost na trhu nebyla narušena v důsledku omezení kapacity regulačních orgánů. Hlavní prioritou je nyní záchrana životů, a proto se výrobci musí zaměřit na výrobu životně důležitého zdravotnického vybavení a zajistit jeho dostatek na trhu.

Komise se rovněž rozhodla dočasně zrušit cla a DPH na dovoz zdravotnického vybavení a ochranných prostředků ze zemí mimo EU. Dovážené roušky, respirátory, rukavice, obleky a dalších ochranné prostředky budou díky tomu až o třetinu levnější, takže se jejich dostupnost zvýší a dostanou se k těm, kdo je nejvíce potřebují. Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová k tomu řekla: „Na všech frontách se snažíme odstranit překážky, které stojí v cestě tomu, abychom našim zdravotníkům zajistili vybavení, které potřebují k záchraně lidských životů.“


2. dubna 2020 – Opatření v reakci na koronavirus: Komise mobilizuje každé euro na ochranu životů a podporu zdrojů obživy

S cílem rychle podpořit pracovníky a zmírnit rizika nezaměstnanosti, která se v důsledku pandemie COVID-19 začala vyskytovat, zahájila Komise novou iniciativu s názvem SURE – Podpora na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci. Nástroj SURE poskytne členským státům finanční pomoc ve výši až 100 miliard eur v zájmu zachování pracovních míst a podpory rodin. Pomoc bude mít formu půjček poskytovaných za výhodných podmínek. Rovněž se navrhuje přesměrovat všechny dostupné strukturální fondy na řešení problémů způsobených koronavirovou nákazou. Podporu dostanou také zemědělci a rybáři, jakož i nejchudší osobyIniciativa EU ve prospěch solidarity v oblasti zdraví v hodnotě 3 miliard eur umožní reagovat na potřeby systémů zdravotní péče členských států. Masivní dopad pandemie COVID-19 vyžaduje bezprecedentní reakci, která musí být rozsáhlá, rychlá a solidární. A právě to Komise dnešním balíčkem dělá.


1. dubna 2020 – Vědci Komise vyvinuli nový kontrolní materiál pro spolehlivé testování na koronavirus v celé EU

Vědci Evropské komise vyvinuli nový kontrolní materiál, s nímž lze přesně posoudit fungování testů na koronavirus a zabránit falešně negativním výsledkům. Vzorky kontrolního materiálu jsou vysoce koncentrované a ke kontrole jednoho testu stačí jen velmi malé množství.


31. března 2020 – Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová připomíná: Mimořádná opatření přijatá v reakci na koronavirus nesmí porušovat základní zásady a hodnoty EU

V posledních týdnech přijalo několik členských států EU mimořádná opatření k řešení zdravotní krize způsobené koronavirovou nákazou. Je nanejvýš důležité, aby tato mimořádná opatření nebyla prosazována na úkor základních zásad a hodnot zakotvených ve Smlouvách.


30. března 2020 – Spuštění specializovaných stránek „Boj proti dezinformacím“ týkajících se koronavirové nákazy

Ohledně zdraví se šíří nespočet zavádějících a nepravdivých informací a onemocnění COVID-19 není výjimkou. Je proto důležité, abyste aktuální informace čerpali ze spolehlivých zdrojů. 
Zodpovídá: Bc. Pavel Grund
Vytvořeno / změněno: 20.5.2020 / 20.5.2020
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Obnova
 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém