Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Fakultní školy ústecké Fakulty zdravotnických studií

 
20 let
Historicky prvními nositeli přídomku Fakultní škola Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se staly čtyři střední školy z Ústeckého kraje, jmenovitě děčínská a rumburská Střední zdravotnická škola, chomutovská Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola a ústecká Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická.
Tisková zpráva ze dne 18. prosince 2020
 

 
 

Děkan FZS UJEP Zdeněk Havel předal dne 14. prosince 2020 ředitelům čtyř výše uvedených škol osvědčení o udělení statutu „Fakultní škola FZS UJEP“.

„Jde o střední školy, s nimiž fakulta již v minulosti zahájila spolupráci, například podpisem smlouvy o zabezpečování pedagogické praxe pro náš nově akreditovaný navazující magisterský studijní program Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy,“ vysvětluje děkan Zdeněk Havel.

Slavnostní předání proběhlo vzhledem k nepříznivé epidemiické situaci v omezeném počtu účastníků, pozvání přesto přijali i radní Ústeckého kraje Jindra Zalabáková, pro oblasti školství, mládeže a sportu, a Radim Laibl, pro oblast zdravotnictví. Přípravná fáze vzniku fakultních škol byla totiž podpořena také univerzitním projektem financovaným ze strany Ústeckého kraje.

„Oba vyjádřili radost z této nové formy spolupráce mezi dvěma různými typy škol a ujistili přítomné o svém přesvědčení, že jak zdravotnictví, tak vzdělání zůstane na krajské úrovni prioritou,“ uvádí proděkan pro rozvoj a kvalitu FZS Karel Hrach.

Na závěr setkání se mohli hosté seznámit s fakultní technologickou novinkou – virtuálním pitevním stolem, který slouží k výuce anatomie.

Jak konstatovala prorektorka pro studium Alena Chvátalová: „Fakulta zdravotnických studií je již pátou součástí UJEP, která statut Fakultní škola uděluje.“ Tajemnice fakulty Veronika Davídková doplňuje: „Pro FZS UJEP jsou těmito partnery logicky střední školy připravující odborníky pro oblast zdravotnictví. Vždyť například na bakalářském studijním programu Všeobecné ošetřovatelství tvoří absolventi středních zdravotnických škol přes 60 % studentů.“

1
Na předávání osvědčení Fakultní škola FZS UJEP byli přítomni (zleva) doc. Zdeněk Havel, Ing. Veronika Davídková, RNDr. Karel Hrach, Ph.D., Ing. Jindra Zalabáková, Mgr. Jan Mareš, ředitel chomutovské školy, Mgr. Martina Černá, ředitelka děčínské školy, Ing. Radim Laibl, RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., Mgr. Marcela Malíková, vedoucí učitelka chomutovské SZS

2
Na předávání osvědčení Fakultní škola FZS UJEP byli přítomni uprostřed s osvědčeními ředitelka ústecké školy PhDr. Miroslava Zoubková a ředitel rumburské školy Mgr. Bc. Martin Hýbl, zcela vlevo Mgr. Hana Krajčovičová, zástupkyně ředitelky ústecké školy, zcela vpravo Mgr. Dana Pokorná, vedoucí učitelka pro odborné praxe rumburské školy

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 18.12.2020 / 18.12.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém