Vydal Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem IČ 70892156
Vychází jako elektronická publikace v říjnu 2013. Fotografie jsou z archivu Krajského úřadu Ústeckého kraje, pokud není uvedeno jinak.
Design a výroba Petr Tomas

Kontakt: http://www.kr-ustecky.cz, telefon 475 657 742, email: noviny@kr-ustecky.cz

WWW počítadlo této stránky říká, že jste návštěvník číslo