Orientační nabídka


 

Finanční dotace pomohly uskutečnit projekty na Šluknovsku

001
Celkem pět míst na Šluknovsku navštívili minulý týden členové Kontrolní komise MAS Šluknovsko - Dana Vorlová a Roman Forfera. Jejich hlavním cílem byla kontrola již ukončených projektů, realizovaných za pomoci dotace z Programu rozvoje venkova ČR – Programu LEADER prostřednictvím Místní akční skupiny Šluknovsko.
Tisková zpráva z 28. listopadu 2011
 

 
 

1. Dolní Poustevna: projekt „Obnova dětských hřišť v Dolní Poustevně“

První zastávkou byla Dolní Poustevna. Místostarosta Martin Kučera doprovodil členy komise na všechna tři obnovená dětská hřiště: první z nich v ulici U Letadla patří Baby Clubu Krteček a využívají ho především rodiče s nejmenšími dětmi do tří let. Hřiště bylo rozšířeno, oploceno a proběhly zde zahradní úpravy. Do nově upraveného prostoru byl instalován otevřený altán pro posezení a jako ochrana před horkým letním sluncem, lavičky a herní prvky. Druhé hřiště pro děti ve věku od tří do šesti let leží u MŠ v Tyršově ulici a díky dotaci bylo doplněno o nový kolotoč a lavičky. Na hřišti u ZŠ v ulici Čsl. armády byly vyměněny některé již nevyhovující prvky a doplněny nové: houpačka, sportovní stojan, lavice a kreslící tabule.

Celkový rozpočet projektu obnovy tří dětských hřišť v Dolní Poustevně činil 352 185 Kč, dotace z Programu LEADER byla přidělena ve výši 264 138 Kč. Realizace projektu byla zahájena v září 2010 a ukončena v únoru letošního roku.

 

2. Lipová: „projekt Vybudování víceúčelového dětského hřiště v Lipové“

Druhým navštíveným místem byla obec Lipová. Starosta Pavel Svoboda informoval o rozsahu prací při realizaci projektu, zaměřeného na vybudování víceúčelového dětského hřiště, které mohou nyní využívat děti Základní školy, Mateřské školy a Dětského domova v Lipové, ale i Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska pro přeshraniční spolupráci s dětmi při provozování výtvarného, keramického a jazykového kroužku. Víceúčelového hřiště o rozloze 50 x 20 m je oploceno. V rámci projektu bylo vybudováno čtrnáct herních prvků, čtyři dopadové plochy a tři prvky – lavicový set se stolem, lavičky a informační panel.

Celkový rozpočet projektu činil Kč 844 095,--, z toho dotace 633 070 Kč. Realizace projektu probíhala od května do října 2011.

 

3. Jiříkov: projekt „Záchrana kulturního dědictví Města Jiříkov“

Náměstí v Jiříkově bylo třetím místem zastávky kontrolní komise. Zde byla za pomoci dotace opravena socha sv. Jana Křtitele s beránkem. Socha byla dosud ve špatném stavu, její povrch byl pokryt řasou a mechy, socha i její podstavec byly poškozeny zvětráváním kamene a podstavec sochy byl posazen příliš nízko v terénu.

Socha byla díky realizaci projektu opravena – nejprve byla rozebrána a přesunuta o několik metrů, očištěna a byly odstraněny nánosy vegetace. Poté byly vyspárovány praskliny, provedeny barevné a plastické retuše a očištěny sloupky kolem sochy. Na sloupcích budou v nejbližších dnech umístěny nově vyrobené lucerny. Oprava sochy započala v říjnu 2010 a bude ukončena v souladu se schválenou změnou harmonogramu v listopadu 2011.

Celkový rozpočet projektu činil 117 360 Kč, dotace byla přidělena ve výši 69 938 Kč.

 

4. Krásná Lípa: projekt „Nákup hudebního nástroje – cimbálu“

V sídle folklorního souboru Lužičan v Krásné Lípě proběhla fyzická kontrola nově zakoupeného cimbálu.

Soubor Lužičan vznikl v roce 1987. Náplní jeho práce je etnografický výzkum regionu Šluknovska, uchovávání a zakládání místních lidových zvyků a tradic, pořádání folklorních a společenských akcí, výchova dětí a mládeže a zejména nácvik a prezentace lidové muziky, zpěvu a tance.

V dávné minulosti byl cimbál nedílnou součástí lidových muzik na Šluknovsku. Tato skutečnost není příliš známá a tento hudební nástroj v muzice Lužičanu chyběl. Za pomoci dotace mohl soubor nový cimbál pořídit. Díky novému hudebnímu nástroji se souboru otevřou nové možnosti v prezentaci severočeského folkloru. Obohatí se repertoár, zkvalitní hudební zážitek a snad i přiláká nové muzikanty do sféry lidové hudby.

Celkové náklady na pořízení nového cimbálu činily 106 500 Kč, dotace 95 850 Kč.

 

5. Horní Podluží: projekt “Vybudování víceúčelového centra pro sportovní a volnočasové aktivity“

Poslední zastávkou bylo nově vybudované víceúčelové sportovní centrum pro sportovní a volnočasové aktivity v Horním Podluží. Před realizací tohoto projektu v obci neexistovalo odpovídající zázemí pro pravidelné, celoroční sportovní a volnočasové aktivity jejích obyvatel. Obec vlastní objekt bývalé samoobsluhy, který se ukázal svým řešením a prostorovým uspořádáním pro tento účel ideální. Projekt byl koncipován jako multifunkční a nově vzniklé sportovní centrum nyní umožňuje provozování sportovních a volnočasových aktivit více skupin obyvatel: žen pro pravidelná cvičení (aerobic, zumba, jóga), rodičů s dětmi, dětí MŠ, žáků spádové ZŠ v Dolním Podluží, mládeže z Horního Podluží i okolních obcí (posilovna, sálový fotbal) a registrovaných i neregistrovaných hráčů stolního tenisu z Horního Podluží, ale i z okolních obcí mikroregionu Tolštejn.

Kromě prostor pro tyto aktivity bylo vybudováno také odpovídající sociální zařízení a místnost pro občerstvení návštěvníků.

Přestavba bývalé samoobsluhy na sportovní centrum probíhala od srpna 2010 do ledna 2011. Celkový rozpočet projektu činil 930 702 Kč, dotace byla přidělena ve výši 675 000 Kč.

 

Další ukončené projekty

Kromě všech uvedených projektů byly již v roce 2010 ukončeny dva vzdělávací projekty, uskutečněné za pomoci dotace Programu LEADER.

První z nich – „Vzdělávání v oblasti jezdectví a hipoturistiky“ – byl ukončen v červnu 2010. Příjemcem dotace bylo REGIOcentrum, o. p. s., Rumburk. Díky projektu získalo osvědčení 12 absolventů, kteří budou moci v budoucnu získat kvalifikaci „Instruktor turistických jízdáren“. Celý kurz se skládal ze 152 vyučovacích hodin, rozložených do 19 výukových dní. Účastníci absolvovali všeobecné předměty (např. pedagogiku, psychologii, hygienu, prevenci úrazů a první pomoc), odborné předměty (vývoj a historii jezdectví, základny chovu koní, ekonomiku provozu stájí atd.), speciální předměty (teorii jízdy, přípravu jezdce) a metodickou praxi spolu s praktickou výukou pod dozorem zkušeného lektora. Celkový rozpočet projektu činil 300 000 Kč, dotace byla přidělena ve výši 100 %.

 

Druhý vzdělávací kurz – „Rozvoj venkova prostřednictvím vzdělávání v regionu Tolštejnské panství“ - realizovalo Partnerství pro Český Sever, o. s., Varnsdorf v říjnu a listopadu 2010. Vzdělávací kurz byl zaměřen na rozvoj regionu a podnikatelských aktivit, podporu venkovské turistiky, na činnost zemědělských producentů, obnovu a rozvoj vesnic a na ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova.

Úvodní seminář byl věnován cestovnímu ruchu na venkově, tj. venkovské turistice, agroturistice, tvorbě regionálních turistických produktů a marketingu. Téma další vzdělávací akce bylo územní plánování obnovy a rozvoje vesnic s praktickou ukázkou strategického plánování a seznámení se s Programem rozvoje venkova ČR. Na pořadu následující dvoudenní exkurze byla návštěva místních zemědělských producentů na Šluknovsku. Závěrečný dvoudenní seminář prověřil znalosti posluchačů, získané během předchozích výukových hodin; po nalezení vlastního podnikatelského záměru a po konzultaci s lektorem úspěšně vypracovali svou první žádost o dotaci. Celkový rozpočet projektu činil 257 700 Kč, podpořen byl 100% dotací.

 

Připravila: Dana Dudková, MAS Šluknovsko  

 

01
Hřiště u ZŠ v Dolní Poustevně

01
Cimbál pro folklórní soubor Lužičan v Krásné Lípě

01
Socha sv. Jana Křtitele v Jiříkově

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 28.11.2011 / 28.11.2011
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém