Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Odpovědi médiím

 
ODPOVĚĎ pro Jana Nováka, Česká televize, 23.5.2019
 

 
 Dotaz (v původním znění):


Dobry den,


s odkazem na nas telefonat bych se rad zeptal, jakych organizaci, v jakem mnozstvi a rozsahu se dotkne snizeni rozpoctu na socialni sluzby. Zadam co nejkonkretnejsi informace.Odpověď:


Dobrý den,


posílám pár shrnujících informací k tématu. Pošlete mi prosím otázky, které jste odesílal do Ústí? Ať připravím podklady pro pana radního, za kterým kameraman pojede.


1. Částky, které chybí na dofinancování sociálních služeb pro rok 2019.


Na dofinancování sociálních služeb v Ústeckém kraji nám chybí stále stejná částka - 345 238 256,- Kč (jedná se o dofinancování všech sociálních služeb, které si podali žádost o dotaci pro rok 2019 – jedná se o celkem 524 sociálních služeb).


2. Jak nyní jednání probíhají?


Problematika nedostatku finančních prostředků na sociální služby byla řešena na jednání Komise Rady AK ČR pro sociální věci dne 28.2.2019 v Jihlavě (v roce 2018  realizovány dvě změny nařízení vlády o platových poměrech (navýšení platových tarifů o 7 % a navýšení zvláštních příplatků, vše s účinností od 1.1.2019). Kraje ani poskytovatelé nemohly ve svých žádostech tyto změny zohlednit, neboť v době podávání žádostí nebyly tyto změny známy). Na jednání Komise Rady AK ČR pro sociální věci dne 28.2.2019 v Jihlavě byl vyčíslen požadavek krajů na dofinancování ve výši 3,7 mld. Kč. Protože MPSV nesouhlasilo s touto výší požadavku, byl vyčíslen požadavek (nepodkročitelné minimum ve výši  2,072 mld. Kč – rozbor jak se došlo k této částce je uveden  v příloze -  prezentace pod názvem „AK ČR Jihlava“.


K dané záležitosti byla přijata následující usnesení.


Usnesení k bodu programu „Dofinancování sociálních služeb 2019“


1.      Komise Rady AK ČR pro sociální věci konstatuje, že výše dotace z MPSV na sociální služby v roce 2019 je pro zajištění základní sítě sociálních služeb v jednotlivých krajích nedostatečná, a to v souvislosti s navýšením platových tarifů a zvláštních příplatků a nižšího financování služeb sociální prevence z evropských zdrojů.


2.      Komise Rady AK ČR pro sociální věci žádá Vládu ČR o dofinancování sociálních služeb v roce 2019 ve výši min. 2,072 mld. Kč.


3.      Komise Rady AK ČR pro sociální věci žádá MPSV, aby spolupracovalo s kraji při přípravě požadavku na financování sociálních služeb, a to ve vazbě na návrh státního rozpočtu pro rok 2020 a návrh případného dalšího navýšení platů a mezd.


Hlasování: 8 – 0 – 0


Tento výstup z jednání Komise byl předmětem jednání  Rady Asociace krajů ČR dne 11.4.2019 v Plzni (bohužel nemáme k dispozici výstup z tohoto jednání, nicméně víme, že paní hejtmanka Stráská z Jihočeského kraje byla pověřena dalším jednáním s MPSV ve věci dofinancování sociálních služeb).


V termínu do 23.4.2019 měly kraje na základě požadavku MPSV zaslat své požadavky na dofinancování sociálních služeb. Kraje tento požadavek splnily, ale kompletní výstup z tohoto sběru nemají kraje k dispozici. Dá se předpokládat, že požadavky jednotlivých krajů byly vyšší než by jim vycházelo z částky 2,072 mld. Kč na základě procentního podílu (jen za Ústecký kraj byl zaslán požadavek ve výši 330 042 835 Kč).


Paralelně s tímto sběrem dat pro MPSV probíhal další sběr na základě pověření paní hejtmanky Stráské z Jihočeského kraje. Za tímto účelem byl zpracován výstup – viz v příloze dokument pod názvem „Výpočet dofinancování AK ČR 2019“. Tento dokument byl projednán na jednání Výboru pro sociální politiku Parlamentu ČR dne 2.5.2019. V příloze zasíláme přijatá Usnesení z jednání tohoto Výboru. Ačkoliv zde byla přítomna jak paní hejtmanka Karlovarského kraje, tak paní hejtmanka Jihočeského kraje, tak zástupci MPSV, včetně paní náměstkyně Hanzlíkové, tak nikdo prý o tabulce zpracovaného požadavku z jednání naší Komise dne 28.2.2019 v Jihlavě nevěděl. Proto se v Usnesení z jednání Výboru nehovoří o požadované částce, protože za kraje je několik rozdílných výstupů.


Včera se uskutečnilo další jednání Komise Rady AK ČR pro sociální věci, kde problematika dofinancování byla hlavním tématem.


 


3. Kolika poskytovatelů sociálních služeb se chybějící finance týkají? Je možné specifikovat, dokdy kolik služeb má finance?


Viz bod 1 týká se všech poskytovatelů kteří  si podali žádost o dotaci pro rok 2019 – jedná se o dofinancování celkem 524 sociálních služeb, které mají finanční prostředky do září 2019.


 


4. Finance, které by byly potřeba k dofinancování našich služeb.


Posílám v příloze podklad, který jsme předávali MPSV ve věci požadavku dofinancování sociálních služeb pro Ústecký kraj dne 24.4.2019 při osobním jednání (příloha pod názvem „190424_Financovani sociálních sluzeb 2019_podklad pro jednani MPSV).


 


5.  Tři kontakty na organizace, kterých se problémy týkají?


Městská správa sociálních služeb Kadaň, p.o. (příspěvková organizace města Kadaně, paní ředitelka Mgr. Lenka Raadová, MBA, Věžní 958, 432 01 Kadaň, tel.: 474 699 702), Oblastní charita Most (paní ředitelka Mgr. Eva Čenkovičová, P. Jilemnického čp. 2457, Most,   tel.: 476 119 999 ) a Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice,p.o. (naše krajská p.o., pan ředitel PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman,  Na výšině 494, 417 01, Dubí 1, Tel.: 417 571 102)


 


Připravila:


Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace


odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje


Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem


tel. 475 657 741


mob. +420 723 520 855


dosedelova.l@kr-ustecky.cz


 


 


 


  
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 14.6.2019 / 14.6.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém