Orientační nabídka


 

Fond obnovy - výzva 2.kolo

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

ÚSTECKÝ KRAJ

Fond obnovy Ústeckého kraje

 

Informace o podávání žádostí na poskytnutí dotace ve 2. kole Fondu obnovy Ústeckého kraje

 

     Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým rozhodnutím ze dne 18. září 2002 zřídilo Fond obnovy. Dne 26.3.2003 bude projednáno na zasedání Zastupitelstva doplnění Zásad pro poskytování dotací z tohoto Fondu ve 2. kole.

     Fond byl založen za účelem sdružování finančních prostředků a to pro obnovu majetku na území Ústeckého kraje postiženého povodní v srpnu 2002 (viz: Ústecký kraj - seznam obcí postižených povodněmi).

     Cílem zřízení peněžního fondu je navázání na strategii obnovy území vyhlášené státem a rozšířit financování i na další akce nepodporované v rámci státní strategie obnovy území.

    Zásadní formou použití Fondu je poskytování účelových dotací zejména na investice na obnovu majetku obcím nebo sdružení obcí a jimi založeným právnickým osobám, ostatním právnickým a fyzickým osobám, které si podají žádost.

     Žadatelé musí působit na území Ústeckého kraje a musí prokázat, že přidělené finanční prostředky budou vynaloženy na obnovu území Ústeckého kraje poškozeného povodní.

     Žadatel musí minimálně 30 % z celkových nákladů financovat z vlastních zdrojů. Snížení této částky může ve výjimečném případě povolit Zastupitelstvo. Dotace se poskytuje po vyčerpání částky, kterou hradí žadatel ze svých prostředků a to dvěma možnými způsoby:

     a) průběžně, na základě předložených účetních dokladů,

     b) zálohově, a to maximálně do  50 %  z celkové  výše dotace, přičemž zbývající část bude

         uhrazena po vyúčtování dotace.

     O dotaci se žádá na tiskopisu: „Žádost o poskytnutí dotace z Fondu obnovy Ústeckého kraje“. Formulář žádosti spolu s touto Informací a seznamem obcí postižených povodněmi je k dispozici na adrese: www.kr-ustecky.cz v sekci  „Dokumenty odborů“ – „Odbor investiční“. K žádosti je třeba mj. přiložit doklad o vlastnictví  a doložit, že žadatel působí na území Ústeckého kraje. Povinnou náležitostí žádosti je doložení stanovení výše požadovaných financí, jejichž výše je potvrzena nejpozději před uzavřením smlouvy rozpočtem od autorizované (oprávněné) osoby.

     Žádost lze podat pouze písemně a to prostřednictvím podatelny Krajského úřadu na adrese: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem. Žádosti do 2. kola se předkládají do 18. dubna 2003. Správcem Fondu je investiční odbor Krajského úřadu.

     Poskytování prostředků z Fondu obnovy schvaluje Zastupitelstvo, případně Rada Ústeckého kraje. Pro 2. kolo rozhodne Rada, případně Zastupitelstvo do 30.6.2003. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

     Veškeré další informace vztahující se k této problematice jsou obsaženy v „Zásadách pro poskytování dotací z Fondu obnovy Ústeckého kraje“.

 

     Časový harmonogram:

 

Projednání Zásad pro poskytování dotací v Zastupitelstvu ……………  do 26. 03. 2003

Předkládání žádostí pro  2. kolo ………….. ………………………….    do 18. 04. 2003

Stanovisko komise a rozhodnutí Rady, příp. Zastupitelstva …………..   do 30. 06. 2003

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 21.3.2003 / 1.12.2004 | Zveřejnit do: 30.11.2004
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém