Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Fond Ústeckého kraje pro podporu akcí regionálního významu a podporu resocializace

 
logo ÚK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dnes schválilo změnu názvu Fondu hejtmanky Ústeckého kraje, který se nyní bude jmenovat Fond Ústeckého kraje. Nový název tak výstižněji vyjadřuje skutečnost, že o přidělení dotací z fondu rozhodují orgány Ústeckého kraje, tedy rada a zastupitelstvo. Spolu se změnou názvu dochází také k úpravě Zásad pro poskytování příspěvků a vymezení účelu fondu.
 

 
 

Tisková zpráva z 21. prosince 2011

 

Fond Ústeckého kraje je zaměřen především na podporu projektů, které nelze financovat z jiných dotačních titulů kraje. Vznik Fondu Ústeckého kraje (dříve Fond hejtmana Ústeckého kraje ) schválilo zastupitelstvo Ústeckého kraje již v roce 2007. Účelem fondu zůstává financování akcí a činností organizací, zejména podpora akcí regionálního významu, podpora činnosti neziskových organizací a  podpora revitalizace a resocializace území dotčených těžbou hnědého uhlí (především okresy Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem). „Vedení Ústeckého kraje chce nadále významně podporovat revitalizaci a resocializaci území dotčeného těžbou hnědého uhlí. Tento účel Fondu Ústeckého kraje zohledňuje absenci dotačního titulu kraje, který by k takovéto podpoře směřoval, a případné dopady dočerpání tzv. 15 ekomiliard,“ doplnila hejtmanka Jana Vaňhová.

 

Žádosti o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje přijímá a administrativně zpracovává odbor strategie, přípravy a realizace projektů, který je také správcem fondu.Každý žadatel musí splnit dané podmínky (např. projekt nesmí být podpořen z jiných dotačních titulů ÚK). Žádosti o příspěvky z fondu posuzuje pracovní skupina. Doporučení pracovní skupiny následně projednává a o poskytnutí či neposkytnutí příspěvku rozhoduje Rada Ústeckého kraje, resp. Zastupitelstvo Ústeckého kraje. S příjemcem dotace je uzavřena smlouva, příjemce je tedy povinen použít prostředky pouze v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy. Do tří měsíců od ukončení projektu musí být předloženo vyúčtování včetně přehledu o čerpání prostředků. To potom prochází kontrolou. V případě nesplnění smluvních podmínek se vyžaduje vrácení dotace.

 

Ústecký kraj nabízí a poskytuje finanční prostředky na podporu rozvoje regionu prostřednictvím nejrůznějších dotačních titulů, zaměřených na specifické oblasti, např. podporu sportu a volnočasových aktivit, opravy památek, kulturní činnost, prevenci kriminality či obnovu venkova.

Těchto dotačních titulů a fondů má kraj na dvě desítky. Pro případy, kdy z nich není možné aktivity podpořit, je určen Fond Ústeckého kraje.  

 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 21.12.2011 / 21.12.2011

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém