Orientační nabídka


 

FORPOLIS

Neformální otevřená diskuzní platforma

 

FORPOLIS - Institut pro rozvoj společenství a sídel 

Forpolis_kruh

S regionálním rozvojem je spjata řada dalších, tzv. měkkých témat, která se ve vývoji společnosti a sídel v čase mění, propojují, oddělují, či jinak transformují. Z vůle Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a za podpory Ústeckého kraje byl iniciován vznik platformy FORPOLIS – institut pro rozvoj společenství a sídel. Její ambicí je především trvalé fungování v rámci Katedry regionálního rozvoje a veřejné správy na půdě FSE UJEP (ale bez samostatné právní subjektivity).

Otevřená, odborně názorová platforma FORPOLIS si klade za cíl zabývat se regionálním rozvojem v multidisciplinárním přístupu a v komplexním pojetí. V dialogu jsou vítány zkušenosti ekonoma, manažera, regionalisty, sociologa, politologa, demografa, geografa i filosofa. Společnými silami budou hledány průsečíky v pohledu na rozvoj regionů a přenos poznatků do praxe v soukromém i veřejném sektoru bez komerčního principu.

Ústecký kraj figuruje mezi členy platformy prostřednictvím zástupců z Odboru regionálního rozvoje, kteří sledují dialog z pohledu nejen veřejné správy, ale rovněž taky z pohledu profesního, regionálně rozvojového. Univerzita přispívá tímto projektem k naplňování své tzv. třetí role. Hlavní řešené téma FORPOLISu je vliv rozvoje obcí na stav krajiny, prostředí a člověka, ve kterém se protínají další dílčí témata, jakými jsou například:

regionální rozvoj -  kvalita života obyvatel -  sounáležitost s místem -  územní identita a image -  genius loci -  percepce prostředí -  sídelní struktura a její změny -  sociodemografické trendy jako příčiny i důsledky  a další.

>> Zajímá vás více? 


Aktuality a užitečné odkazy:  

 

Odkazy


 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém