Orientační nabídka


 

FORPOLIS

 

FORPOLIS - Institut pro rozvoj společenství a sídel

S regionálním rozvojem je spjata řada dalších, tzv. měkkých témat, která se ve vývoji společnosti a sídel v čase mění, propojují, oddělují, či jinak transformují. Z vůle Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a za podpory Ústeckého kraje byl iniciován vznik platformy FORPOLIS – institut pro rozvoj společenství a sídel. Její ambicí je především trvalé fungování v rámci Katedry regionálního rozvoje a veřejné správy na půdě FSE UJEP (ale bez samostatné právní subjektivity).

Otevřená, odborně názorová platforma FORPOLIS si klade za cíl zabývat se regionálním rozvojem v multidisciplinárním přístupu a v komplexním pojetí. V dialogu jsou vítány zkušenosti ekonoma, manažera, regionalisty, sociologa, politologa, demografa, geografa i filosofa. Společnými silami budou hledány průsečíky v pohledu na rozvoj regionů a přenos poznatků do praxe v soukromém i veřejném sektoru bez komerčního principu.

Ústecký kraj figuruje mezi členy platformy prostřednictvím zástupců z Odboru regionálního rozvoje, kteří sledují dialog z pohledu nejen veřejné správy, ale rovněž taky z pohledu profesního, regionálně rozvojového. Univerzita přispívá tímto projektem k naplňování své tzv. třetí role.

Hlavní řešené téma FORPOLISu je vliv rozvoje obcí na stav krajiny, prostředí a člověka, ve kterém se protínají další dílčí témata, jakými jsou například:

 • regionální rozvoj
 • kvalita života obyvatel
 • sounáležitost s místem
 • územní identita a image
 • genius loci
 • percepce prostředí
 • sídelní struktura a její změny
 • sociodemografické trendy jako příčiny i důsledky

a další.

>> Zajímá vás více? Informujte se na forpolis@ujep.cz .


Aktuality a užitečné odkazy:

 
 
 

Odkazy

 • Článek v Krajských listech, 6/2021 [PNG, 258 kB] (12.7.2021)
  FORPOLIS: otevřená platforma pro diskuze napříč akademickým, soukromým i veřejným prostorem
 • www.forpolis.cz
  Webová stránka platformy Forpolis: Sledujte diskuze, navrhujte nová témata, platforma je otevřená.

 
 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém