Orientační nabídka


 

GET Centrum UJEP

 

UJEP; OPST; SPNositel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

www:    UJEP | Univerzita J. E. Purkyně - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Předpokládané náklady:                1 155 789 022 Kč

Předpokládané náklady z OPST:        962 513 723 Kč


Projekt GET - Green Energy Centre of UJEP je společný projekt spojující univerzity, pracoviště akademie věd a průmyslové partnery v jednom vědeckovýzkumném celku. Jeho hlavním posláním je poskytnout ústecko-mostecké aglomeraci dostatečně širokou základnu pro vědu, výzkum a inovace v oblasti obnovitelných zdrojů energií.

Projekt GET je cílený na inovativní a udržitelné energetické technologie a systémy šetrné k životnímu prostředí. Hlavní činnosti v rámci řešení projektu bude výzkum, vývoj a partnerství v oblasti vědy a výzkumu pro průmyslové podniky a transfer know-how, bude také sloužit jako vzdělávací a informační centrum pro veřejnost a potřeby místních samospráv. Centrum je rozděleno do dvou pracovišť – Centrum vodíkových technologií UJEP a Energetické a technologické centrum na FSI.
Jak již název napovídá, Centrum vodíkových technologií UJEP bude zaměřeno na vývoj a výzkum vodíkových technologií a všeho s nimi spojeného. Součástí centra budou laboratoře pro testování vodíkových palivových článků, kde bude možné testovat různé aspekty, jako například účinnost, spolehlivost a výkon, a na základě výsledků vyvíjet nové a účinnější palivové články. Jeden z velice důležitých aspektů vodíkových technologií je vliv vodíku samotného na mechanické vlastnosti konstrukčních materiálů. Proto je značná část činnosti centra vyhrazena materiálovým vědám, aditivním technologiím využívajícím kovové materiály a nanopovlakům. Zde bude probíhat například výzkum úložišť v takzvaném „pevném stavu“, vývoj nových materiálů pro uskladnění vodíku a již zmíněné laboratoře na testování vlivu vodíku na konstrukční materiály. Výzkum a optimalizace samotného spalování vodíku bude probíhat v měřicích laboratořích za pomocí optických metod LIF a PIV. Součástí toho pracoviště budou v neposlední řadě také prostory pro rekvalifikace, prezentace a vzdělávání v oboru vodíkových technologií.
Druhé pracoviště, Energetické a technologické centrum na FSI, je součástí nové budovy Fakulty strojního inženýrství – CEMMTECH (Centrum mechaniky, materiálů a technologií). Hlavním zaměřením tohoto pracoviště budou fotovoltaické systémy, kombinované kolektory a elektromobilita. Vzniknou zde laboratoře specializované na fotovoltaické systémy ve spojení s elektromobilitou, vodíkovou mobilitou a skladováním energie. Součástí centra bude výukové a vzdělávací centrum pro odborníky na udržitelnou energetiku obsahující modelová zařízení pro výuku v oboru obnovitelných energetických zdrojů a akumulace energie. Cílem je také aktualizace stávajícího magisterského a bakalářského studijního programu Fakulty strojního inženýrství Energetika s akcentem na udržitelnou a obnovitelnou energetiku a také podpora souvisejícího doktorského programu.


Aktuální informace:

  • 14.12.2023 byl projekt předložen do 2. výzvy - Strategické projekty Ústeckého kraje - Operačního programu Spravedlivá Transformace

Další dostupné informace: 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém