Orientační nabídka


 

Green Mine - celková revitalizace a resocializace lomu ČSA

 

SEVEN; OPST; SP

Nositel:  Sev.en Inntec h a.s.

www:     7.cz

Předpokládané náklady:                  1 291 340 573 Kč

Předpokládané náklady z OPST:          785 754 912 Kč


Do vytěžení poslední tuny uhlí v lokalitě Československá armáda (lom ČSA) zbývají kvůli dosažení územních limitů těžby zhruba tři roky. Lom ČSA leží mezi městy Jirkov, Most a Litvínov a v blízké budoucnosti bude jedním z nejrozsáhlejších území v České republice,  které se bude transformovat z těžební lokality v lokalitu pro udržitelnou budoucnost. V současné době Sev.en Energy, která provozuje lom ČSA (i přilehlý lom Vršany a elektrárnu Počerady) zaměstnává v Ústeckém kraji přes 2500 lidí, z toho 1200 přímo v lomu ČSA. Tato pracovní místa by se tradičním způsobem rekultivace vytratila. Odpovědí na tuto hrozbu je projekt Green Mine skupiny Sev.en , který má pracovní místa zachovat. Skupina Sev.en se tak nad rámec své rekultivační povinnosti hlásí k zodpovědnosti za dlouhodobý a udržitelný rozvoj této rozsáhlé oblasti o rozloze cca 45 km2, což představuje přibližně 10 % okresu Most.

Projekt Green Mine skupiny Sev.en  transformuje těžební lokalitu ČSA v nový moderní region s chytrými průmyslovými zónami, smart sídelními celky, dostatečnou výrobou elektřiny z bezemisních zdrojů a krajinou, kde dostává prostor příroda. Nejde už o „pouhé“ navrácení krajiny na území lomu. Jedním z nejvýznamnějších přínosů projektu je vznik nových pracovních míst. Díky realizaci Green Mine zůstane v oblasti zachováno minimálně 80 % pracovních míst, ovšem ve spolupráci s malými a středními podniky v regionu je ambice zachovat 100 % současných míst.

Projekt Green Mine Ústeckému kraji nabízí více než pouhou revitalizaci území po těžební činnosti. V místě, kde někdejší vesnice ustoupily těžbě hnědého uhlí a energetice produkující emise, se může realizovat zcela bezemisní výroba energie – využitím plovoucích i stacionárních fotovoltaik, výroby vodíku i akumulace energie v bateriovém úložišti i přečerpávací elektrárně. Součástí projektu je také vybudování komplexní moderní akvaponické farmy, která umožní současně chov a produkci ryb, skleníkové pěstování zeleniny a výrobu energie. To vše přinese nová pracovní místa a vytvoří tak ideální podmínky pro návrat společnosti do území v rámci tzv. resocializace této těžbou postižené části regionu.


Aktuální informace:

  • 20.12.2023 byl projekt předložen do 2. výzvy - Strategické projekty Ústeckého kraje - Operačního programu Spravedlivá Transformace

Další dostupné informace: 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém