Orientační nabídka


 

Greenpeace si „stěžují“ na svou vlastní nečinnost

logo ÚK
Sdružení Greenpeace, které je známo mnoha aktivitami na ochranu životního prostředí v zájmu planety Země, se najednou nechalo slyšet, že se výsostně zajímá o problematiku tzv. ostravských kalů. Kde aktivisté tohoto sdružení a dalších „ochranářů“ byli, když se rozhodovalo o projektu „Nápravná opatření – Laguny Ostramo“? Proč zaspali, když se v zákonných lhůtách rozhodovalo o možnostech likvidace kalů z Ostravska v Ústeckém kraji?
 

 
 

Ekologisté z organizace Greenpeace dnes svojí tiskovou zprávou, která se záměrně opírá o nepravdivá tvrzení, je tendenční, záměrně zkreslující a zavádivá, obrátili na česká média se sdělením, které opakovaně lživě napadá práci Krajského úřadu (KÚ) Ústeckého kraje v tzv. kauze kalů Ostramo. K tomu uvádíme:

Krajský úřad Ústeckého kraje ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1 správního řádu považuje podaná odvolání za nepřípustná, neboť občanská sdružení Kořeny ani Greenpeace nejsou (nebyly) účastníky řízení, protože nesplnily podmínku účasti v řízení podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) zákona o integrované prevenci, neboť ke zveřejnění stručného shrnutí údajů z žádosti v souladu s § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci nedošlo. Proto krajský úřad odvolání spolu se spisovým materiálem předložil odvolacímu orgánu a navrhl, aby obě odvolání jako nepřípustná zamítl.
Krajský úřad postupuje vždy podle platné legislativy a za svým vydaným rozhodnutím si stojí. Nemůže rozhodovat o odvolání svého rozhodnutí. O odvolání vždy rozhoduje nadřízený orgán, v tomto případě Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a není tedy pravda, že KÚ „smetl odvolání ze stolu“.

 

Původní tiskové sdělené Greenpeace ze dne 14. 12.2011:

 

Vážené novinářky, vážení novináři,
dovoluji si zaslat společnou tiskovou zprávu Greenpeace a sdružení Kořeny v souvislosti s rozhodováním o ostravských kalech v Ústeckém kraji.
Ministerstvo životního prostředí má právě v tuto chvíli jedinečnou možnost zvrátit vývoj případu navážení nebezpečných odpadů z ostravských ropných lagun do severních Čech a jejich pálení v cementárně na Litoměřicku. Navzdory ujišťování, že vyvinul veškeré úsilí, totiž Krajský úřad Ústeckého kraje nevyužil svých pravomocí, aby této situaci zabránil, a převezení kalů posvětil. Greenpeace a sdružení Kořeny se proti povolení kraje odvolaly, protože v řízení o navážení odpadů byly opominuty. Vývoj celé kauzy tak nyní může zásadně ovlivnit ministerský úředník, kterému kraj odvolání obou organizací předal. Ještě předtím ale krajský úřad obě odvolání svévolně označil za nepřípustná a v rozporu se zákonem znemožnil ostatním účastníkům řízení, aby se k nim mohli vyjádřit.

 

Připravil: odd. tiskových informací
 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 14.12.2011 / 14.12.2011
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém