Orientační nabídka


 

Gymnázium v Pirně pořádá dodatkový výběr

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
foto
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že se uvolnila stipendijní studijní místa pro české žáky ke studiu v 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.
 

 
 

O přijetí do 10. ročníku se ve školním roce 2015/2016 mohou ucházet žáci 5. ročníku osmiletého gymnázia nebo 3. ročníku šestiletého gymnázia. Podmínkou je výborná znalost německého nebo anglického jazyka. Přihlášky ke studiu zasílejte co nejdříve, nejpozději do 31. 10. 2015, na adresu: Friedrich Schiller Gymnasium, Dr. Tomáš Křenek, Seminarstr. 3, D-01796, Pirna. Předpokládaný nástup ke studiu by byl 14. 11. 2015.

V přihlášce je nutné uvést: jméno, příjmení, datum narození, bydliště uchazeče a jeho rodičů (zákonných zástupců) včetně telefonního/e-mailového spojení, dále adresu školy, kterou žák navštěvuje spolu s kopiemi vysvědčení za poslední klasifikační období.

Na česko-německém projektu se podílí i Ústecký kraj. Garantem přijímacího řízení je Gymnázium v Děčíně. Kraj se podílí na zajištění propagace a pravidelné prezentaci školy.

V šestiletém studiu gymnázia, s přírodovědným zaměřením, studují společně čeští a němečtí žáci. Počet výukových hodin německého jazyka pro české studenty a opačně češtiny pro německé studenty je zvýšený. Některé hodiny jsou vedeny v obou jazycích. Výuka probíhá vždy ve skupinách po maximálně 15 žácích. O žáky je všestranně postaráno. Pobyt v  internátě v centru města je kompletně hrazen z prostředků obou partnerů, navíc žákům poskytuje město i kapesné. Je postaráno i o možnosti kulturního a sportovního vyžití.

Studium je zakončeno maturitou s certifikátem, který je uznáván jako certifikát vícejazyčné evropské a mezinárodní kompetence. Absolventi pak mohou pokračovat ve vysokoškolském studiu v Německu, Rakousku, Velké Británii nebo u nás.

Studium na tomto gymnáziu je prestižní záležitostí a dokazuje tak, že myšlenka překonávání bariér, nejen jazykových, je v Pirně plně uskutečňována.

 

Zdroj: Petr Brázda, zastupitel Ústeckého kraje

foto

foto

foto  
Zodpovídá: Mgr. Markéta Voleníková
Vytvořeno / změněno: 29.9.2015 / 5.10.2015 | Zveřejnit od-do: 5.10.2015-4.11.2015
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém