Orientační nabídka


 

H2 Triangle

 

H2; SP; OPST

   Nositel:  FOR H2ENERGY s.r.o.

   www:   Vision is not a dream | FOR H2ENERGY

   Předpokládané náklady:                 792 054 333 Kč

   Předpokládané náklady z OPST:      319 593 923 Kč


Projekt H2 Triangle, jehož nositelem je společnost FOR H2ENERGY, má tři hlavní cíle. Prvním cílem je výstavba lokálního vodíkového hospodářství uvnitř areálu Strategické průmyslové zóny Triangle, zahrnujícího fotovoltaickou elektrárnu, elektrolytickou jednotku pro výrobu zeleného vodíku, zásobníky pro jeho skladování, příslušný počet kompresorů pro jeho stlačení na požadovaný tlak, pod kterým bude následně uskladněn pro pozdější využití, případně distribuován ve svazcích vysokotlakých lahví. Obnovitelná elektřina, vyrobená pomocí solárních panelů umístěných na střechách budov, bude využita pro výrobu zeleného vodíku. Součástí vodíkového hospodářství bude rovněž palivový článek, který poslouží ke konverzi vodíku zpět na zelenou elektřinu upotřebitelnou v rámci areálu Triangle či mimo něj. V rozsahu projektu je též výstavba čerpací stanice, jejíž součástí budou výdejní stojany pro vozidla na konvenční i alternativní pohony včetně vodíku a elektřiny.

Druhým a neméně důležitým cílem projektu je rovněž přispět k vývojářským a vědecko-výzkumným aktivitám v oblasti vodíkových technologií, a to výstavbou vědecko-výzkumného centra. To poskytne zázemí a kancelářský prostor pro vývojáře a výzkumné pracovníky, kteří budou podnikat vědecko-výzkumnou činnost pro účely zvýšení účinnosti, efektivity a konkurenceschopnosti vodíkových technologií. Současně bude sloužit jako prostor pro kanceláře a zázemí pro obsluhu a personál celého vodíkového zázemí, tzn. fotovoltaické elektrárny, elektrolýzy vody, skladování, distribuce zeleného vodíku, čerpací stanice a základny pro manipulaci se svazky vysokotlakých vodíkových lahví.

Projektový záměr H2 Triangle si stanovuje také třetí cíl, kterým je výstavba výrobních a montážních hal pro vývojářskou činnost společnosti FOR H2ENERGY. Smyslem těchto hal však bude rovněž poskytnutí zázemí pro české a mezinárodní dodavatele vodíkových technologií a jejich aktivity s důrazem na výrobu komponentů pro elektrolyzéry, kompresory, nízkotlaké i vysokotlaké zásobníky na vodík, vodíkové plnicí stanice a palivové články, případně jiné strojní komponenty. 

Prostor v rámci areálu Strategické průmyslové zóny Triangle vyhraněný pro tento projekt má realizací projektu H2 Triangle posloužit k iniciaci jednoho z prvních kroků směřujících k rozvoji robustního vodíkového hospodářství v Ústeckém kraji. Tímto má současně přispět i ke snižování negativních dopadů klimatických změn a energetické transformace na místní ekonomiku a zaměstnanost.


Aktuální informace:

  • 22.12.2023 byl projekt předložen do 2. výzvy - Strategické projekty Ústeckého kraje - Operačního programu Spravedlivá Transformace

Další dostupné informace: 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém