Orientační nabídka


 

Hejtman se setkal s představiteli obcí Bílinska

b
Ve čtvrtek 10. března se uskutečnilo další ze série setkání hejtmana Oldřicha Bubeníčka se starosty mikroregionů Ústeckého kraje. Tentokrát se pracovního jednání zúčastnili představitelé všech obcí ve správním obvodu města Bíliny, jako obce s rozšířenou působností (ORP). V šesti ze sedmi obcí na Bílinsku stojí v čele samosprávy ženy - starostky.
 

 
 

Hejtmana doprovázela vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů Jaroslava Kuszniruková a Václav Malec z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jednání se zúčastnily též uvolněné místostarostky města Bílina Veronika Horová a Zuzana Bařtipánová, tajemník městského úřadu Ladislav Kvěch a ředitel Městské policie Bílina Petr Kollár.

Představitelé obcí se seznámili s problematikou dotační politiky kraje ve všech oblastech, kde dotační tituly kraj vypisuje. V oblasti eurodotací sbírá v současnosti kraj připomínky samospráv k novému plánovacímu období 2014+, které budou projednány na úrovni Regionální stálé konference. Starostky se rovněž zajímaly o pravidla fungování Fondu Ústeckého kraje a Programu obnovy venkova.

Živý zájem byl o oblast dopravy. Zazněly i připomínky a dotazy k dopravní obslužnosti, integraci dopravy a k dodržování smluv s dopravci. Rovněž se diskutovalo o využití rekultivovaných území, jakým je například Radovesická výsypka.

„Děkuji obcím, vedení obcí a obecním úřadům za jejich práci. Často obdivuji, s jakým nasazením dokáží obce řešit své problémy a požadavky občanů. Za kraj jsme připraveni vám nadále ve vaší práci pomáhat,“ uzavřel poděkováním hejtman setkání.

b
Zleva: tajemník MÚ Bílina Ladislav Kvěch, hejtman Oldřich Bubeníček, vedoucí odboru SPRP Jaroslava Kuszniruková

b

b

b
Hejtman Oldřich Bubeníček v roli starosty Bíliny - poděkování místostarostkám Zuzaně Bařtipánové a Veronice Horové

b
Poděkování starostce Hrobčic Janě Syslové

 

 

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 11.3.2016 / 11.3.2016
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém