Orientační nabídka


 

Hejtman se seznámil s plánem investic a oprav ŘSD ČR pro letošní rok 2022

Vedení chomutovské Správy ŘSD ČR představilo hejtmanovi plán investičních akcí a oprav pro rok 2022 v Ústeckém kraji. Rozvoj a udržitelnost dopravy v kraji jsou důležitou kapitolou každého hejtmanství v České republice. ŘSD ČR, Správa Chomutov, každoročně představuje na začátku kalendářního roku zástupcům kraje aktualizovaný plán akcí pro daný rok.
Tisková zpráva ze dne 14. února 2022
ŘSD ČR
 

 
 

„Naším cílem je pravidelně informovat vedení kraje o všech připravovaných a realizovaných stavbách v naší gesci. Jednak by měl mít hejtman aktuální přehled o tom, co se v kraji staví a připravuje, a pak je také snazší koordinovat akce s dalšími investory,“ vysvětluje pravidelná setkání se zástupci kraje ředitel chomutovské Správy ŘSD ČR Martin Vidimský.

Za pravdu mu dal také hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. „Dnes a denně se na mě obracejí starostové a zastupitelé měst a obcí, abych je informoval o přípravě té či oné stavby, o tom, kudy stavba povede, jak budou řešeny objízdné trasy apod. Jsem proto rád, že spolupráce s ŘSD ČR funguje na současné úrovni,“ řekl hejtman během koordinačního setkání v sídle krajského úřadu, kterého se zúčastnil také vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Jindřich Franěk a vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Hana Bergmannová.

Pravidelná koordinační jednání jsou podle hejtmana důležitá s ohledem na plánované akce ostatních investorů, a tedy na zajištění dopravní propustnosti. Zejména apeloval na sladění krajem plánované velké opravy mostu Dr. Edvarda Beneše v Ústí nad Labem, která výrazně ovlivní dopravu na navazujících silnicích I/30 a I/62.

Vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov Petr Vacek během jednání představil aktuálně realizované stavby v Ústeckém kraji a plán dalších investičních akcí. „Prioritou naší správy je nyní dokončit dálnici D7 na území kraje. Aktuálně stavíme obchvat Loun, který zprovozníme příští rok. Ještě teď v únoru zahájíme zkapacitnění obchvatu Chlumčan a zbyde nám už jen zkapacitnit obchvat Postoloprt,“ informoval k dostavbě D7 vedoucí úseku výstavby.

K dokončení celé dálnice zbývají ještě tři úseky ve Středočeském kraji, které by měly být zprovozněné kolem roku 2026. Z dalších prioritních staveb je podle Petra Vacka blízko zahájení realizace obchvatu Žiželic na silnici I/27 a Kladrubská spojka na silnici I/13. Okrajově ŘSD ČR prezentovalo také přípravu dalších investičních akcí, jako je tunel v Bílině nebo zkapacitnění silnice I/27 mezi Mostem a Litvínovem.

Neméně důležité byly pro zástupce kraje informace k plánovaným opravám. „V letošním roce máme naplánovány opravy opět za přibližně 600 milionů korun. Mezi ty nejvýznamnější patří dokončení rekonstrukce mostu v Děčíně a celoplošné opravy povrchů napříč takřka všemi silnicemi v kraji,“ představil stručně plán oprav vedoucí provozního úseku Správy Chomutov Vít Plechatý a předal hejtmanovi podrobnou prezentaci s informacemi ke všem plánovaným opravám.

ŘSD ČR
Ředitel chomutovské správy ŘSD ČR Martin Vidimský

 

ŘSD ČR
Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller

 

ŘSD ČR

 
Zodpovídá: Ing. Martin Volf
Vytvořeno / změněno: 14.2.2022 / 14.2.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies