Orientační nabídka


 

Hejtmani žádají jasný příslib od vlády, že kraje obdrží peníze na opravy silnic II. a III. tříd

kk
Obnova silnic a kolejových vozidel patří k hlavním prioritám všech krajů. V roce 2015 schválila vláda ČR modernizaci železničních kolejových vozidel s příspěvkem z Operačního programu Doprava (OPD). Ministerstvo dopravy, které bylo pověřeno realizací záměru, původně vyčlenilo na pořízení nových vlaků finanční prostředky ve výši 17,85 miliardy korun, doposud nezajistilo ani polovinu z tohoto objemu financí. Tato problematika byla jedním z klíčových bodů jednání hejtmanů, které se 15. a 16. března uskutečnilo v Teplicích.
 

 
 

Krajům rovněž i nadále chybí prostředky ve výši minimálně 4 miliard korun. Rada Asociace krajů ČR proto vládě ČR předloží memorandum, které by regionům garantovalo víceleté financování na opravy silnic II. a III. tříd. Krajům k dnešnímu dni stále chybí prostředky na opravu silnic nižších tříd. „Dnes je 16. března a kraje stále neobdržely prostředky na opravy místních komunikací. Proto jsme se společně se všemi hejtmany dohodli, že předložíme vládě ČR memorandum, ve kterém budeme požadovat garanci víceletého financování obnovy silnic II. a III. tříd, a to v objemu 4 miliard korun ročně,“ uvádí předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

 „Každá částka na rekonstrukce silnic nám velmi pomůže, už v loňském roce jsme mohli díky těmto financím opravit například objízdné trasy kolem dálnice D8. Ročně vynakládáme z krajského rozpočtu stovky miliony korun, jen v loňském roce to bylo 436 milionů korun. Každým rokem se snažíme stav silnic zlepšovat, toto je tedy významná finanční výpomoc, kterou bychom nebyli schopni z vlastních zdrojů pokrýt, poslední částka, kterou jsme získali od SFDI byla 329 milionů korun,“ řekl 1. náměstek hejtmana Martin Klika, který se jednání Rady AKČR zúčastnil.

„Rada Asociace krajů rovněž potvrdila své stanovisko, že odmítá rozšíření mýtného systému na dalších 900 kilometrů silnic I. tříd. A to především z důvodu, že se obáváme přesunu kamionové dopravy na silnice II. a III. tříd, které máme ve správě, a ty budou pod náporem kamionů devastovány,“ dodává Vildumetzová. 

Vedle místních komunikací zůstává prioritou všech českých i moravských krajů obnova kolejových vozidel. „Opět apelujeme na ministerstvo dopravy, abychom obdrželi přislíbených 17,85 miliardy korun na obnovu kolejových vozidel, a zdůrazňujeme, že jakákoliv nižší částka je pro nás nepřijatelná. Kraje udělaly maximum, naplnily podmínky čerpání dotací, souhlasily s tím, že zašlou co nejvíce žádostí o dotace, aby prokázaly jasnou poptávku po tomto druhu investic, a v tuto chvíli jsou připraveny a čekají pouze na pokyn ministerstva dopravy,“ zdůraznila předsedkyně Rady Asociace krajů a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Hejtmani rovněž oceňují vstřícné jednání vlády, která na základě požadavku hejtmanů pravidelně navštěvuje regiony a jedná o aktuálních otázkách krajů. „Velice vítáme, že členové vlády navštěvují kraje a plní tak náš požadavek, který jsme přednesli na jednání 4. ledna. Díky tomu můžeme s vládou diskutovat problémy jednotlivých měst, obcí a občanů v našich regionech. Zatím je předběžně projednáno, že během prvního pololetí navštíví vláda všechny regiony,“ dodává Jana Vildumetzová.

kk
Hejtman Oldřich Bubeníček přivítal účastníky zasedání Rady Asociace krajů v Teplicích

dd
Jednání zahájila předsedkyně AK ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová

hh
Zleva: Jana Vildumetzová, Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina a Oldřich Bubeníček

bb

kk
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika v rozhovoru s předsedkyní AK ČR

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Voleníková
Vytvořeno / změněno: 16.3.2018 / 16.3.2018
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies