Orientační nabídka


 

Hejtmanka odpovídá na petici kvůli děčínské nemocnici

11
Rada Ústeckého kraje projednala petici „Zastavte systematickou likvidaci děčínské nemocnice“ a schválila odpověď hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové. Odpověď byla zaslaná petičnímu výboru.
 

 
 

Tisková z práva z 6. ledna 2011

Ve svém dopisu hejtmanka vysvětluje, že požádala o vyjádření vedení společnosti Krajská zdravotní a.s.

„Domnívám se, že nejsou na místě obavy ohledně zachování děčínské nemocnice jako poskytovatele akutní péče. Představenstvo společnosti konstatovalo, že Nemocnice Děčín, o.z. bude i nadále zachován jako zdravotnické zařízení poskytující akutní zdravotní péči,“ odpovídá hejtmanka.

Vedení společnosti si je vědomo třecích ploch, které vznikaly, vznikají a mohou vznikat v souvislosti s právě probíhající restrukturalizací společnosti mezi vedením společnosti a zaměstnanci na všech úrovních řízení. V souvislosti s tím může docházet v některých případech k chybné interpretaci kroků vedení společnosti. To se nejspíše stalo i v případě děčínské nemocnice. Představenstvo paní hejtmanku v této souvislosti upozornilo i na možné problémy spojené s úhradovou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR, která poprvé v novodobé historii zdravotnictví přinese pokles výnosů zdravotnických zařízení. Představenstvo proto přijalo adekvátní opatření mj. i s ohledem na definovanou nutnost zahájit kroky k oživení a posunu ve filosofii řízení společnosti, kdy základními cíli musí být zlepšení komunikace dovnitř i vně společnosti po organizačních změnách od 1.7.2010 a minimalizace nákladů spolu s maximalizací výnosů. „Současně byli dočasně jmenováni ze strany představenstva a vedení společnosti i garanti interní komunikace probíhajících změn pro jednotlivé nemocnice. To by mělo do budoucna zabránit dalším možným nedorozuměním,“ řekla hejtmanka Jana Vaňhová.

Představenstvo dne 4.1.2011 (nezávisle na projednávání petice) uložilo Ing. Eduardu Reicheltovi, členu představenstva a řediteli společnosti, pokračovat v přechodu na procesní řízení společnosti. Mezi doporučení s tím související patří mj. i přebudování firemní kultury společnosti, zvýšení osobní angažovanosti zaměstnanců, zvýšení profesionality chování vůči kolegům a klientům, vytvoření zdravého prostředí pro osobní růst, zvýšení podílu řadových zaměstnanců na rozvoji společnosti a jejího řízení apod.

Vedení kraje považuje petici za neodůvodněnou, protože se nikdy nejednalo o žádné nemocnici, která by měla být uzavřena a omezeno zde poskytování zdravotní péče občanům. Nemocnice v Děčíně je nedílnou součástí Krajské zdravotní, a.s. a je rovna ostatním nemocnicím – odštěpným závodům.

 

Připravila:

Mgr. Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 726

mob. 737 203 666

hanackova.m@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 6.1.2011 / 6.1.2011 | Účinnost do: 31.1.2012
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém