Orientační nabídka


 

Heraldický popis symbolů kraje a loga

 

 
 

ZNAK

Heraldický popis znaku - Znak Ústeckého kraje má tuto podobu: Červeno-modře čtvrcený štít. V prvním poli český lev. Ve druhém poli vyrůstá z modré vlnité paty se třemi stříbrnými vlnitými břevny do zeleného trojvrší stříbrná kvádrovaná věž s cimbuřím se sedmi stínkami, s prolomenou branou a zdviženou zlatou mříží. Ve třetím poli na zeleném trávníku stříbrný pluh. Ve čtvrtém poli stříbrný lev se zlatou zbrojí a dvěma ocasy majícími v místech křížení dva zlaté uzly. Lev má na hlavě stříbrnou kolčí přilbu se zlatou korunou a zlatými složenými orlími křídly. Zpod přilby splývá na hruď stříbrný kroužkový závěs se zlatým lemem.

Vysvětlení ke znaku - Znak Ústeckého kraje je umístěn v červeno-modře čtvrceném francouzském štítu. V jeho prvním poli je český lev a v protilehlém poli znak sídelního města kraje.

1. pole - český lev: Stříbrný lev v červeném poli byl ve znaku českých králů od 12. století. Podle kroniky takřečeného Dalimila jej získal Vladislav II. od římsko-německého císaře Fridricha I. Barbarossy odměnou za dobytí Milána ve válečném tažení proti lombardským městům. Historicky je doložena na pečeti markraběte moravského z roku 1213. Druhý ocas jako polepšení dostal lev za panování Přemysla Otakara II. údajně od císaře Otty IV. za pomoc proti Sasům. Vyobrazení dvouocasého lva je však možno spatřit až na pečeti kralevice Přemysla, syna Václava I., která je z roku 1247. Od poloviny 13. století je tedy erbovním znamením českých králů stříbrný, zlatě korunovaný, dvouocasý lev ve skoku v červeném štítě.

2. pole - Porta Bohemica: Ve druhém poli je dominantním prvkem Porta Bohemica, stylizovaná jako brána vystavěná z kvádrů a zakončená 7 cimbuřími s polootevřenou zlatou mříží jako symbolem prosperity; pod bránou je pruhy znázorněno vodstvo, v pozadí pak pohoří Ústeckého kraje.

3. pole - přemyslovský pluh: Ve třetím poli je stylizovaný přemyslovský pluh. Právě pluh připomíná, že z Ústeckého kraje pocházel Přemysl Oráč, zakladatel prvního českého panovnického rodu. Pluh jako základní symbol odvěkého tvořivého soužití kulturního člověka s přírodou a zároveň historický symbol české státnosti má v občanech kraje vyvolávat pocit hrdosti na to, že v Ústeckém kraji žijí.

4. pole - znak města Ústí nad Labem: Ze 14. a 15. století se nedochovaly písemné historické doklady zdůvodňující znak města Ústí nad Labem. Víme však, že na tomto znaku býval lev. Usoudit to lze z ústeckých městských pečetí, z níž nejstarší je z roku 1380. Na pečeti je na štítu lev, který má místo přilby loďku s vesly. Tento původní znak podrobněji popisuje listina krále Ladislava Pohrobka. Tehdy však byl ústecký lev na štítě zelené barvy (barva nižší než červená). Z pramenů však vyplývá, že Ústečané považovali tzv. znakovou listinu za "vysokým stářím a nepřejícností času zničenou a ztracenou" a požádali v roce 1476 krále Vladislava II. o vyhotovení nového potvrzení. Lze se domnívat, že je k tomu vedla touha "polepšit" znak, jak ostatně vyplývá i z jeho podrobného popisu a barevně provedeného vyobrazení. Štít měl být červený (oproti původnímu zelenému), v něm pak zůstal bílý lev s dvěma propletenými ocasy, nově ozdobenými dvěma kovově zbarvenými (rozuměj zlatými) uzly a stejně tak vybarvenými drápy. Na hlavě lva byla zachována bílá přilba, na hrudi bílé kroužkové brnění, nyní však lemované zlatými špičkami. Na přílbě měla spočívat zlatá koruna, z níž vyrůstala dvě složená zlatá křídla. V této podobě město znak užívá dodnes.


PRAPOR

Prapor Ústeckého kraje má tuto podobu: Čtvrcený list. V horním žerďovém červeném poli český lev. Dolní žerďové pole tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a zelený, v poměru 7:3. Na zeleném pruhu bílý pluh. Horní vlající pole modrý pruh široký jednu desetinu šířky pole, zelené trojvrší široké tři pětiny šířky pole a modrý zvlněný pruh se třemi bílými vlnitými pruhy, z něhož do zeleného trojvrší vyrůstá bílá kvádrovaná věž s cimbuřím se sedmi zuby, prázdnou branou a zdviženou žlutou mříží. V dolním vlajícím červeném poli bílý lev se žlutou zbrojí a dvěma ocasy majícími v místech křížení dva žluté uzly. Lev má na hlavě bílou kolčí přilbu se žlutou korunou a žlutými složenými orlími křídly. Z pod přilby splývá na hruď bílý kroužkový závěs se žlutým lemem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.


LOGO

logo ÚK

Logo Ústeckého kraje je postaveno na jednoduché záměně písmeně Ú ve slově Ústecký za všeobecně srozumitelný symbol úsměvu s mrkajícím okem jako čárkou. Symbol smajlíku je překreslen z litery o, aby při používání zkrácené varianty značky ÚK‚‘ evokoval také zkratku ok‘. Smyslem bylo vytvořit značku, s níž se budou obyvatelé Ústeckého kraje ochotni identifikovat. Symbol, který bude komunikovat jednoduchou myšlenku, že v Ústeckém kraji se žije dobře.

 
Zodpovídá: 43723
Vytvořeno / změněno: 29.7.2005 / 5.10.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies