Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Tiskové informace

 

Hlasování Rady Ústeckého kraje o možnosti skladování a spalování kalů v Ústeckém kraji

 
logo ÚK
Dáváme k dispozici veřejnosti zápis z jednání Rady Ústeckého kraje, resp. usnesení rady v bodě týkajícím se možnosti skladování a spalování ostravských kalů na území Ústeckého kraje, a to ze dnů 10. 8. 2011 a 8.12.2010.
 

 
 

Rada Ústeckého kraje

 

 

 

Zápis

 

 

z 82. schůze Rady Ústeckého kraje – III. volební období 2008 – 2012,

konané dne 10. 8. 2011 od 10:15 hodin do 12:10 hodin

 v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

 

 K bodu 8.13 - Nápravná opatření – Laguny Ostramo“ žadatel GEOSAN Group a.s., U Průlomu 32, 170 00 Praha 7 Umístění: kraj: Ústecký, skládka Celio a.s., Litvínov – Růžodol, cementárna Lafarge Cement, a.s., Čížkovice

 

Usnesení č. 30/82R/2011

Rada Ústeckého kraje po projednání

 

Nesouhlasí a striktně odmítá

záměr přepravit na území Ústeckého kraje upravené kaly z lagun Ostramo za účelem jejich skladování v zařízení CELIO a.s a následného spálení společností Lafarge Cement a.s. v Čížkovicích.

 

(Hlasování:  6 – 0 – 0)  návrh byl přijat

 

 

Rada Ústeckého kraje

 

 

Zápis

 

ze 65. schůze Rady Ústeckého kraje – III. volební období 2008 – 2012,

konané dne 8. 12. 2010 od 10:15 hodin do 11:50 hodin

 v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

 

 K bodu 8.9 - Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání změny integrovaného povolení společnosti United Energy, a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany, IČ 2730 9959, pro zařízení „Teplárna Komořany – kogenerační zdroj“. Umístění: Ústecký kraj, město Most, k.ú. Komořany

 

Usnesení č. 32/65R/2010

Rada Ústeckého kraje po projednání

 

se vyjadřuje

dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, k žádosti společnosti United Energy, a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany, IČ 2730 9959, o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna Komořany – kogenerační zdroj“, takto:

Nesouhlasíme s povolením spalovací zkoušky pro směs uhlí a certifikovaného výrobku Geobal 3 v zařízení „Teplárna Komořany – kogenerační zdroj“.

 

(Hlasování: 8 – 0 – 1)            návrh byl přijat

  

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 30.11.2011 / 30.11.2011

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém