Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Hornický region Krušnohoří převzal certifikát UNESCO

 
UNESCO
Na hradě v Krupce se konala výjimečná událost. Hornický region Krušnohoří/Erzgebirge, který byl 6. července 2019 zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, obdržel z rukou zástupce Ministerstva kultury České republiky oficiální certifikát potvrzující tento zápis.
Tisková zpráva ze dne 18. listopadu 2019
 

 
 

Do Krupky se sjeli představitelé měst, obcí, krajů, Národního památkového ústavu či ministerstva kultury, kteří mnoho let spolupracovali na díle, které bylo korunováno historickým úspěchem. Nechyběli ani kolegové ze saské strany, neboť se jednalo o sasko-český návrh na zápis hornických památek Krušnohoří mezi světové pamětihodnosti.

„Jsem nesmírně rád, že se podařilo úsilí celého týmu lidí dotáhnout do úspěšného konce. Nyní máme díky městu Krupka v Ústeckém kraji první zapsaný soubor památek UNESCO a já věřím, že do budoucna nezůstane pouze u tohoto jednoho“, podotkl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Na akci dále kraj zastoupila radní pro kulturu a památkovou péči Jitka Sachetová a náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Matouš, který je rovněž starostou města Krupka.

Za všechna zapsaná města na české straně certifikát převzal ředitel obecně prospěšné společnosti Montanregion Krušné hory-Erzgebirge Michal Urban. Města či obce i s jejich kulturními krajinami totiž nejsou zapsána samostatně, ale jako součást jednoho velkého celku Hornického regionu Krušnohoří/Erzgebirge. Pod tímto názvem je celá historicky i kulturně světově jedinečná a cenná oblast zapsána na seznamu UNESCO. Oficiální dokument je v tuto chvíli uložen v Krupce.

Je skutečně symbolické, že k předání certifikátu došlo na hradě v Krupce, protože právě na tomto místě byla 20. září 2015 zahajována první mise komisařů Mezinárodní rady památek a sídel - ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), kteří přijeli zhodnotit, zda si náš hornický region plný štol, pinek, vodních příkopů, odvalů, ale také urbanistických historických celků měst skutečně zaslouží být zapsán mezi výjimečné památky světového dědictví. Cesta k úspěšnému zápisu nebyla jednoduchá. Bylo třeba překonat mnoho překážek, ale sen mnoha lidí došel svého naplnění.

Hornický region Krušnohoří/Erzgebirge tvoří 22 součástí, z nichž 17 se nachází na území Saska a pět v České republice. Českou část reprezentují Hornická krajina Jáchymov, Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Rudá věž smrti, Hornická krajina Krupka a Hornická krajina Mědník. Společně tyto komponenty dokládají obrovský vliv, který měla těžba a zpracování rud na obou stranách pohoří na rozvoj hornictví a hutnictví po celém světě.

Zdůvodnění výjimečné světové hodnoty Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří je podloženo mimo jiné světově významnými vynálezy a inovacemi v oblasti báňských a hutních technologií, které se zvláště v 16. století, ale i později úspěšně šířily z Krušných hor do celé Evropy i zámoří, a o globální význam Krušných hor pro rozvoj báňské legislativy, administrativy a školství, ale také měnových systémů. To dokládá i příběh jáchymovského tolaru, z nějž se na více než 300 let vyvinulo celoevropské platidlo a který dal název i americkému dolaru. Díky více než 800 letům téměř soustavné těžby a zpracování rud vznikla v Krušných horách jedinečná hornická krajina s unikátními montánními památkami v nadzemí i podzemí a s hustou sítí specifických horních měst, která nemá ve světě obdoby. Tyto památky dokládají způsoby těžby a úpravy různých rud ve všech obdobích od 12. až do 20. století, především pak rud stříbra, cínu, kobaltu, železa a naposledy uranu.

Zpracoval: Rostislav Kadlec, místostarosta Krupky01
Prostory hradu Krupka zažily významnou událost

02
Radní pro kulturu a památkovou péči Jitka Sachetová, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Matouš a hejtman Oldřich Bubeníček si prohlížejí certifikát

 

 


 
Zodpovídá: Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 18.11.2019 / 18.11.2019 | Zveřejnit od: 18.11.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém