Orientační nabídka


 

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

 

 
 
hsr-uk

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s. (dále jen HSRÚK) je regionální tripartita složená ze zástupců krajské samosprávy, odborů, zaměstnavatelů a okresních hospodářských a sociálních rad. V rámci své struktury má činnost HSR-ÚK dopad na stovky subjektů, jež jsou sdruženy v jejích členských organizacích. Vznikla v dubnu 2001 a má právní formu zapsaného spolku. Byla ustavena jako iniciační a kooperační subjekt pro jednání s vládou, centrálními správními úřady a regionálními subjekty v otázkách regionálního rozvoje a posilování sociálního dialogu.

HSR-ÚK iniciuje systémové a legislativní změny, vyjednává v součinnosti s krajskou samosprávou o konkrétních opatřeních pro rozvoj regionu s příslušnými resorty a orgány, vytváří prostředí pro formování názorů, předávání zkušeností či informací, formulování společných postojů, které je schopná dále prezentovat, a v neposlední řadě posiluje spolupráci veřejného a soukromého sektoru v rámci sociálního dialogu. Coby organizace občanské společnosti sehrává významnou roli při zprostředkování participace svých členů na strategickém plánování a rozhodování veřejné správy.

Více zde: http://www.hsr-uk.cz

Předsedkyně HSR-ÚK vyjádřila podporu Paktu zaměstnanosti následovně:

Pakt zaměstnanosti, který obdobně pracuje ve většině regionů ČR, je i v Ústeckém kraji důležitou platformou pro vzájemnou koordinaci klíčových aktérů trhu práce. A právě v dnešní době nabývá stále více na významu v kontextu nezbytného řešení budoucích sociálních dopadů energetické transformace, ale také ekonomických a sociálních problémů vyvolaných pandemickou situací či globálními vývojovými trendy. Úkolem paktu je zajistit dostatek vstupů pro kvalitní predikci vývoje trhu práce a návazně přispět k tvorbě návrhů opatření a podpůrné argumentace, jež poslouží krajské samosprávě jako podklad pro jednání o efektivním řešení negativních změn v oblasti zaměstnanosti s centrálními orgány. Neméně důležitá je koordinace dílčích aktivit jednotlivých členských organizací paktu, jejímž výsledkem je jednotný postup vůči institucím na národní i evropské úrovni.

Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje


 
Zodpovídá: Bc. Edita Kovaříková
Vytvořeno / změněno: 21.3.2022 / 21.3.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies