Orientační nabídka


 

Informace den po dni

a
 
 
 
V neděli 24. července 2022 byl v ranních hodinách vyhlášen poplach jednotkám požární ochrany, které vyjely k požáru lesního porostu do obce Hřensko. Požár vypukl v Národním parku České Švýcarsko v lokalitě Malinový důl, odkud se rozšířil na další území.

V pondělí 25. července 2022 musela být zintenzivněna hasební činnost a nasazeno bylo celkem 48 jednotek (45 HZS ÚK a 3 jednotky ze SRN). Celkem na místě zasahovalo přes 150 hasičů, které podpořil také armádní vrtulník. Z Pravčické brány bylo v odpoledních hodinách evakuováno 80 lidí, 60 lidí bylo evakuováno také z tábora v Dolském Mlýnu. Požár se díky silnému větru rozšířil i na německou stranu.

V noci na 26. července 2022 se hasiči zaměřili na požární obranu Mezní Louky a Hřenska, kde byla nařízena evakuace budov na pravém břehu Kamenice až k hranici se Spolkovou republikou Německo. Evakuované osoby byly převezeny do Děčína, kde bylo části z nich poskytnuto náhradní ubytování. Dále byl evakuován také letní dětský tábor Ferdinand, ze kterého byly děti spolu se svým doprovodem převezeny na státní hranici a předány německým kolegům. Celkem se jednalo o 100 osob. V brzkých ranních hodinách byl proveden průzkum požářiště. Došlo k přerozdělení jednotek, včetně posil z okolních krajů, a zahájeno intenzivní hašení i za pomoci letecké techniky. Silnice z Děčína na Hřensko a dále do Bad Schandau je uzavřena. Dále je uzavřena silnice mezi Hřenskem a Mezní Loukou a silnice mezi Janovem a Hřenskem.

Od rána 26. července 2022 evidují hasiči v Ústeckém, Libereckém, Pardubickém a Středočeském kraji velký počet volání s nahlášením zápachu kouře. Vzhledem k povětrnostním podmínkám lze cítit kouř od požáru v Národním parku České Švýcarsko na desítky kilometrů daleko. Prosíme občany, aby v tomto specifickém případě (pokud nejsou vidět další příznaky hoření, např. plameny) zvážili, zda volat na tísňové linky.

V úterý 26. července 2022 zasedala na krajském úřadě BEZPEČNOSTNÍ RADA ÚSTECKÉHO KRAJE pod vedením hejtmana Jana Schillera - aktuálně se v tuto chvíli neuvažuje o vyhlášení stavu nebezpečí - podle informací od složek IZS se situace stále dá zvládnout jejich činností a dostupnými technickými prostředky.

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje operativně jedná na krajském úřadě
Bezpečnostní rada Ústeckého kraje operativně jedná na krajském úřadě

Přehled uzavřených úseků komunikací a policejních hlídek (PČR)
Přehled uzavřených úseků komunikací a policejních hlídek (PČR)


Ve středu 27. července 2022 se podařilo dostat požár pod částečnou kontrolu a udržet jej na ploše přibližně 1000 hektarů. Pomocí těžebních strojů (harvestorů) se podařilo vytvořit protipožární bezpečnostní pás na České cestě. V bezpečí před ohněm zůstala obec Janov, která se nemusela evakuovat, i budovy dalších obcí. Před ohněm brání hasiči nadále obce Hřensko, Vysoká Lípa, Mezná a Mezní Louka, odkud se museli evakuovat jejich obyvatelé i turisté. Na místě zasahovalo přibližně 500 hasičů, kterým pomáhalo s hasební činností sedm vrtulníků. Nikdo ze zasahujících hasičů neutrpěl za celou dobu zásahu výraznější vážné zranění.  Nad územím NP České Švýcarsko vyhlásil Úřad civilního letectví bezletovou zónu GND-FL105, která se týká i provozu dronů (omezení vzdušného prostoru platí prozatím do 31. července 2022). 

Ve čtvrtek 28. července 2022 byla do hasebních prací zapojena také speciální hasicí letadla Canadair, která poskytla Italská republika. Každé z letadel má kapacitu přes 6 tisíc litrů vody. Letadla jsou schopná čerpat vodu za letu přímo z vodní hladiny – čerpat ji budou z jezera Milada u města Ústí nad Labem. Správce jezera Milada, státní podnik DIAMO, vyhlásil od dnešního dne do odvolání z těchto důvodů ZÁKAZ vstupu do vody a na vodní plochu jezera Milada.

V pátek 29. července 2022 by měly do Českého Švýcarska přiletět na pomoc s hašením ze Švédska dva letouny Air Tractor, jako náhrada za hasící letadla Canadair, která byla odvolána zpět do Itálie kvůli požárům na Apeninském poloostrově. Se zvládáním požáru  pomáhají hasičům nadále v těžko přístupném terénu vrtulníky s vaky na vodu. Armáda ve čtvrtek 28. července 2022 nasadila na hasební práce třetí, silnější vrtulník. Armádním strojům pomáhá s hašením ještě dalších pět vrtulníků (dva poskytla policie, jeden firma Czechoslovak Group a po jednom Polsko a Slovensko).

V průběhu víkendu 30. a 31. července 2022 pokračovaly hasební práce a lokalizování ohnisek požáru. Díky nasazení jednotek se hasičům podařilo posunout vnější zónu místa zásahu a uvolnit tak území obce Vysoká Lípa, kam se mohli posléze vrátit místní obyvatelé. V Českém Švýcarsku zasahovalo v průběhu víkendu cca 800 hasičů z celé České republiky. 

V pondělí 1. srpna 2022 se hasičům v Českém Švýcarsku podařilo zmenšit oblasti zásahu a ohniska požáru dostat plně pod kontrolu. Byl prováděn intenzivní průzkum a kontrola požářišť, nová ohniska objevena již nebyla. Plamenné hoření, jaké bylo viditelné v prvních dnech požáru, se již neobjevovalo. Na místě zasahovalo bezmála tisíc hasičů včetně desítek speciálně vycvičených lezců, kteří se pohybují v těžko přístupném terénu. Po celý den pomáhali se zvládnutím požáru také vrtulníky a letadla (4 vrtulníky Česko, 2 vrtulníky Slovensko, 12 vrtulníků SRN, 3 letadla Česko, 2 Švédsko). Vrtulníky Spolkové republiky Německo se v průběhu odpoledne stáhly na území sousedního Saského Švýcarska. Mezi problémové lokality patří nadále Bouřňák, Větrovec, Křídelní stěna, Hřensko a Hluboký důl.

V úterý 2. srpna 2022 došlo v ranních hodinách k dalšímu střídání hasičů prakticky ze všech krajů republiky, byl navýšen počet hasičů (1028) a nasazeno přes 200 automobilových cisteren a 141 kusů další techniky (čerpadla, čtyřkolky). Navýšen byl také počet hadic, jak pro dálkovou dopravu vody tak i na dohašování skrytých ohnisek (celkem nataženo 78 km hadic). Na některých místech se hasičům podařilo ohniska prakticky zcela uhasit. Z těchto míst tak mohou hasiči přesunout část techniky a využít ji jinde. Plochu, na které hasiči zasahují, se podařilo zredukovat zhruba na 600 hektarů. Ministerstvo životního prostředí informovalo, že v půli srpna vyhlásí dotační program na obnovu obcí zasažených požárem. Podle ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové resort na opravy poničené infrastruktury vyčlenil 100 milionů korun a v případě potřeby částku navýší.

Ve středu 3. srpna 2022 se již hasičům podařilo dostat požár v Českém Švýcarsku plně pod kontrolu a plochu požářiště zmenšit na 515 hektarů. Hasičské jednotky pokračují za pomoci dronů s termovizí v hledání skrytých ohnisek a postupují dále do těžko přístupných oblastí. Hasiči předpokládají, že postup bude v těžko přístupném terénu pomalý. Cestu si musí klestit pomocí motorových pil a využívají také horolezeckou lanovou techniku. Přestože nad terénem létají vrtulníky a letadla, musí se na každé místo dostat i pozemní cestou. V průběhu dne se budou hasiči soustředit na oblast Křídelní stěny, Větrovce, Bouřňáku, Trianglu, soutěsek Kamenice a stěn ve Hřensku. Evakuované obce Mezná, Mezní Louka a Hřensko jsou mimo nebezpečí, návrat obyvatel však zatím není možný.

Ve čtvrtek 4. srpna 2022 pokračují hasiči v zásahu v nepřístupném terénu, který je především u Pravčické brány a Křídelní stěny. I nadále jsou při zásahu využívány drony, které pomáhají s lokalizováním skrytých ohnisek. Plochu požářiště se podařilo zmenšit na cca 443 hektarů. V dopoledních hodinách došlo také ke změně strategie nasazení letecké techniky – zatímco letadla dopoledne zůstávají na zemi, vrtulníky provádějí masivní shozy na větší místa v systému "vlak".

V noci na pátek 5. srpna 2022 se v lesích nad Hřenskem rozhořelo jedno ze skrytých ohnisek, hasiči pracují na jeho uhašení. Další ohniska byla objevena pomocí dronů s termovizí v severní části parku. Dochází k přeskupení sil blíže k ohniskům. Na strategických místech vznikají pevná stanoviště s pozorovatelnami a nádržemi, které budou připravené pro následné dohašovaní skrytých ohnisek. Do hasebních prací byla opětovně zapojena italská letadla Canadair, která pomáhají v oblasti Gabrieliny stezky. 

V průběhu víkendu 6. a 7. srpna 2022 byla objevena dílčí ohniska v severní části prostoru nad Hřenskem a Křídelních stěnách, v oblasti Větrovce a Oltářního kamene, která se podařilo uhasit. Hasiči se zaměřili na nepřístupná místa v západní části skal nad Hřenskem, úseky pod Pravčickou bránou, Bouřňák a Větrovec. V průběhu víkendu začali hasiči připravovat k předání soutěsku v Hřensku. Současně začali v průběhu víkendu hasiči také chystat místa pro čerpací stanoviště, která budou po jejich odjezdu sloužit v místě pro požární dohlídku. Plochu zásahu se podařilo zredukovat na cca 390 hektarů.

V pondělí 8. srpna 2022 se hasičům podařilo zmenšit plochu požáru na 154 hektarů a národnímu parku předat 434 hektarů lesa. V rámci zásahu probíhalo hašení jednotlivých ohnisek v oblasti Křídelních stěn, Bouřňáku a Větrovce. Jednotky pokračovaly také ve vytvoření obranné linie, která navazuje na obrannou linii z německé strany.

V úterý 9. srpna 2022 začalo postupně docházet k redukci počtu hasičských jednotek v místě požáru (v místě zasahuje cca 850 hasičů). Hasičům zbývá dohasit přibližně 100 hektarů plochy. Zásah by měl výhledově trvat do pátku 12. srpna 2022, pak by mělo místo přejít pod kontrolu jednotek z Ústeckého kraje. Současně dochází k utlumení činnosti jednotek dobrovolných hasičů z Ústeckého kraje. Důvodem je zmenšování plochy zásahu, odpočinek, údržba techniky a příprava jednotek na zajištění místa po odchodu odřadů.

Ve středu, 10. srpna 2022, pokračovali hasiči se zmenšováním plochy zásahu, s kontrolou již uhašených lokalit a s likvidací opakovaně rozhořelých ohnisek. Hasičské jednotky zasahovaly v průběhu dne v oblasti Bouřňáku, na jehož vrchol natáhli hadicové vedení, dále v oblasti Větrovce, Trianglu, Křídlových stěn, v soutěskách Kamenice a v oblasti čelních stěn v Hřensku. Hasiči pomáhali také kolegům na německé straně Saského Švýcarska, které taktéž bojuje s rozsáhlým požárem. V soutěsce řeky Kamenice bylo následně provedeno několik shozů vrtulníky a v oblastech Bouřňáku a Větrovce byla nasazena letadla Antonov. 

Ve čtvrtek, 11. srpna 2022, předali hasiči správě NP větší část území, které bylo součástí zásahové zóny. Předán byl prostor nad Hřenskem, území od České silnice až po lokalitu kolem Větrovce. Díky velkému nasazení všech hasičů v terénu a využití letecké techniky se jednotkám podařilo významně snížit plochu zásahu (jednotky se pohybují na území o rozloze cca 50 hektarů). Celková plocha vymezených sektorů, které ještě nejsou předány NP je přibližně 785 hektarů.

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, vydal Opatření obecné povahy č. 9/2022 , o dočasném vyloučení vstupu na lesní pozemky, které spravuje Správa Národního parku České Švýcarsko v těchto katastrálních územích: Hřensko, Mezná u Hřenska, Janov u Hřenska, Růžová, Kamenická Stráň, Srbská Kamenice, Jetřichovice u Děčína, Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa. Důvodem je ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pádem kamenů, stromů nebo jejich částí v důsledku poškození požárem a aktuálního zdravotního stavu lesních porostů. O vydání opatření požádala Správa NP České Švýcarsko a Magistrát města Děčín žádosti vyhověl.

Mapa uzavřené oblasti v NP České Švýcarsko
Mapa uzavřené oblasti v NP České Švýcarsko

 

Rovněž díky masivní vlně solidarity jsou hasiči v Českém Švýcarsku materiálně plně zabezpečeni. Mají dostatek potravin i nápojů, proto nás HZS ÚK požádal o zveřejnění informace, aby v tuto chvíli nebyla již dopravovaná žádná tato pomoc. Zásah je složkami IZS plně zabezpečen i po technické stránce. Pokud se situace změní, budeme o potřebách zasahujících složek informovat. Pomoci každého z vás si vážíme a děkujeme za ni.

Nejaktuálnější informace k požáru ve Hřensku najdete na webových stránkách a sociálních sítích Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje –⁠ FACEBOOKU a TWITTERU

Zkusme být v období sucha všichni obezřetní a pečujme o naši krajinu tak, aby se z ní mohly těšit a radovat i další generace.  
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Požár v Českém Švýcarsku > Informace den po dni

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies