Orientační nabídka


 

Informace k formálnímu hodnocení žádostí o dotaci MPSV na rok 2007_1

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

 

Informace pro žadatele o dotaci

v  Dotačním řízení v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

vyhlášeném Ministerstvem práce a sociálních věcí pro rok 2007

 

 

Dne 31. srpna 2006 byl v souladu s metodikou MPSV uzavřen příjem žádostí o dotaci v Programu podpory A (služby místního a regionálního charakteru).

 

 

Od 4. do 8. září 2006 proběhne formální hodnocení přijatých žádostí. V případě, že budou zjištěny formální nedostatky v žádosti, bude předkladatel v uvedeném období pracovníkem odboru sociálních věcí a zdravotnictví krajského úřadu e-mailem adresovaným kontaktní osobě uvedené v žádosti, případně telefonicky vyzván k neprodlené nápravě formálního nedostatku. Tuto nápravu bude možné provést nejpozději  do 12. září 2006 do 15 hodin (tento den je i posledním termínem doručení doplňků žádosti na krajský úřad). Nebude-li formální nedostatek v uvedeném termínu napraven, bude žádost v souladu s Metodikou MPSV vyřazena z dotačního řízení.

 

 

Tento termín se týká pouze doplnění žádostí po formální stránce (kompletnost příloh dle Metodiky MPSV). V tomto termínu však nelze již podané žádosti po obsahové stránce měnit a znovu podávat. Pokud k takovému případu dojde, bude považována za platnou ta žádost, která byla podána v řádném termínu. Podruhé podaná žádost bude posouzena jako žádost doručená po uzávěrce a jako taková bude vyřazena z dotačního řízení.

 

 

Znovu upozorňujeme, že formální doplnění žádosti musí být doručeno nejpozději do 12. září 2006 do 15:00 hodin do podatelny krajského úřadu, nebo poštou na adresu:

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Velká Hradební 48

400 02 Ústí nad Labem

I u poštovní přepravy platí,že formální doplnění musí být doručeno do 12. září 2006.

 

Na obálce uveďte, že se jedná o dodatek k žádosti o dotaci v programu Podpora sociálních služeb 2007, název a IČ Vaší organizace.

 

 

V Ústí nad Labem dne 31. srpna 2006

 

 

Ing. Petr Severa

vedoucí odboru

sociálních věcí a zdravotnictví

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Karel Giampaoli
Vytvořeno / změněno: 1.9.2006 / 1.9.2006 | Zveřejnit od-do: 1.9.2006-31.10.2006
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém