Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Informace k použití rodenticidů Stutox II a Ratron GW v jarním období

 
logo úk
Ústecký kraj na základě aktuálně provedeného monitoringu obsazených teritorií sov upřesnil oblasti výskytu zákonem chráněných sýčků obecných i sovy pálené a v jarním období (duben – červenec) umožní zemědělcům aplikaci rodenticidů i v místech, kde jej na podzim užít nemohli. Důvodem je odlišná zóna výskytu sov, které v období hnízdění hledají potravu pouze v okolí hnízdiště.
Tisková zpráva ze dne 20. dubna 2021
 

 
 

V návaznosti na aktuálně platná nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) č. j. UKZUZ 062248/2021, 062256/2021 a 062261/2021 ze dne 9. dubna 2021, kterými ÚKZÚZ za stanovených podmínek povolil aplikaci přípravků Stutox II a Ratron GW ve zvýšených dávkách do nor, případně i rozhozem na povrch terénu, krajský úřad provedl revizi aktuálních dat o výskytu zvláště chráněných druhů, jejichž populace by mohly být aplikací těchto rodenticidů ohroženy.

Podle aktuálních informací je možné pro období hnízdění zúžit areál výskytu sýčka a sovy pálené pouze na okolí obsazených hnízd, protože v době hnízdění tyto sovy loví potravu pouze v okolí hnízdiště, doletová vzdálenost je zpravidla do jednoho kilometru v případě sýčka a do dvou kilometrů v případě sovy pálené. Možnost aplikace rodenticidů v rozletových zónách je časově omezena pouze na dobu hnízdění a odchovu mláďat, tedy do 1. srpna 2021. Poté se totiž mladé odchované sovičky rozlétají do širšího okolí a hledají si vlastní teritorium, proto v tomto období musí být oblast sov zvětšena o rozletové zóny. Z důvodu jejich ochrany opět nebude možná aplikace rodenticidů ani v rozletových zónách, obdobně jako v podzimním období roku 2020. Rozletové zóny sov budou stanoveny Agenturou ochrany přírody a krajiny. 

Vlastníci nebo nájemci pozemků, kteří jsou z důvodu ochrany přírody omezeni ve svém hospodaření, mají nárok na náhradu újmy, která jim v důsledku tohoto omezení vznikne.

Více informací naleznete zde.

Kontaktní osoba
Ing. Jarmila Jandová
Odbor životního prostředí a zemědělství
státní správa ochrany přírody a krajiny
e-mail.: jandova.j@kr-ustecky.cz; tel.: 475 657 130

mapa rodenticidy v ÚK
Mapa oblastí s omezeným použitím rodenticidů

(červené plochy: oblasti potvrzeného výskytu sysla obecného, křečka polního, sýčka obecného a sovy pálené, vyloučena jakákoliv aplikace rodenticidu; zelená plocha: území chráněné krajinné oblasti České středohoří, možnost aplikace rodenticidů je nutné projednat se Správou CHKO v Litoměřicích) 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 20.4.2021 / 20.4.2021

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém