Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Informace k použití rodenticidů Stutox II a Ratron GW

 
logo
Ústecký kraj na své úřední desce zveřejnil informace k podmínkám aplikace rodenticidů Stutox II a Ratron GW z hlediska zákonné ochrany ohrožených druhů sýčka obecného a sovy pálené v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Tisková zpráva ze dne 25. září 2020
 

 
 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělství vydal s účinností od 3. září 2020 nařízení č. j. UKZUZ 157814/2020, UKZUZ 157904/2020 a UKZUZ 157932/2020, na základě kterých povoluje za stanovených podmínek kontrolované použití přípravků Ratron GW a Stutox II. Vzhledem k tomu, že zbytky těchto rodenticidů byly již v minulosti nalezeny v tělech uhynulých necílových organizmů s prokázanou vazbou na pozemky ošetřené rodenticidy, nelze vyloučit, že aplikace Stutoxu II a Ratronu GW může způsobit jak primární, tak sekundární otravu živočichů, a to včetně druhů zvláštně chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Na území Ústeckého kraje se nachází významná část zbytkové populace vymírajících druhů sov, a to sýčka obecného a sovy pálené. Tyto sovy se potravně specializují na drobné hlodavce včetně hraboše polního. Krajský úřad proto zveřejnil seznam katastrálních území zasahujících do teritoria sýčka obecného a sovy pálené, na nichž je aplikace rodenticidů v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Jakákoliv aplikace rodenticidů na tomto území je proto podmíněna předchozím povolením výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů, a to bez ohledu na způsob jejich aplikace.

Více informací naleznete zde: https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1749717.

 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 25.9.2020 / 25.9.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém