Orientační nabídka


 

Informace k traumatologickému plánu

Informace pro poskytovatele jednodenní nebo lůžkové péče, kteří v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, pro postup při zpracování traumatologického plánu a jeho projednání s krajským úřadem.

 
 
 

Traumatologický plán poskytovatelů jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče    Poskytovatel jednodenní nebo lůžkové péče je povinen je v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách):


  • zpracovat traumatologický plán, v němž upraví soubor opatření, která se uplatňují při hromadných neštěstích, a nejméně jednou za 2 roky ho aktualizovat,

  • jedno vyhotovení plánu předat příslušnému správnímu orgánu do 30 dnů ode dne jeho zpracování,

  • při jeho zpracování vychází z místních podmínek a možností a z výsledků jeho projednání s příslušným správním orgánem,

  • návrh traumatologického plánu projedná s příslušným správním orgánem,

  • podrobnosti o obsahu traumatologického plánu a postup při jeho zpracování a projednání s příslušným správním orgánem stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatelé jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání.     

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví, bude všem poskytovatelům jednodenní nebo lůžkové péče, zpracovatelům traumatologických plánů poskytovat konzultace a v případě nutnosti bude koordinovat spolupráci mezi jednotlivými zpracovateli.


Kontaktní adresa:


Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba:

 

     Adam Souček, tel.475 657 403, e-mail mailto:soucek.a@kr-ustecky.cz           

         

 Přílohy:   

  1. Obsah traumatologického plánu (výpis vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 101/2012 Sb.).

  2. Zdroje rizik a analýza ohrožení a kontakty na Územní odbory Hasičského záchranného sboru (vedoucí pracoviště ochrany obyvatel a krizového a havarijního plánování).

  3. Check–list pro přípravu na příjem velkého počtu zraněných v lůžkovém zdravotnickém zařízení (možno využití při zpracování traumatologického plánu).         

Odkaz na Traumatologický plán kraje:

www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1643574&p1=204726      

 
 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zdravotnictví > Oblast zdravotnictví > Informace pro odbornou veřejnost > Informace k traumatologickému plánu

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém