Orientační nabídka


 

Informace MZČR – připravenost poskytovatelů zdravotních služeb v případě další epidemie COVID-19 (zásobení se OOP)

Ministerstvo zdravotnictví ČR doporučuje všem poskytovatelům zdravotních služeb vytvořit si zásoby OOP nejméně na jeden až dva měsíce dopředu.
 

 
 

Ministerstvo zdravotnictví ČR aktuálně informovalo kraje, že uložilo všem organizacím typu fakultní nemocnice, zdravotní ústavy a specializovaná centra, která jsou v jeho přímé řídící působnosti, vytvořit si zásobu OOP nejméně na dobu 2 měsíců provozu, odpovídající jejich spotřebě v době krizového stavu. Ostatním organizacím řízeným MZ ČR (psychiatrické nemocnice a léčebny, lázně, rehabilitační ústavy, krajské hygienické stanice a další podřízené úřady) bylo uloženo vytvořit si zásoby OOP na dobu 1 měsíce a ústenek (roušek) nejméně na dobu 2 měsíců.

Ministerstvo požádalo kraje, aby obdobným způsobem informovali výše uvedeném všechny organizace poskytující zdravotní služby na území daného kraje, a to se zohledněním podmínek uvedených v návrhu „Národní strategie testování nemoci COVID-19“ (https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Národní-strategie-testování-COVID-19_draft_v0.5.pdf).

Pohotovostní zásoby, které pořizuje Správa státních hmotných rezerv v otevřených výběrových řízeních na základě požadavků jednotlivých rezortů, by byly uvolňovány jen za krizového stavu po vyčerpání lokálních zásob v případě plošného nedostatku. Jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb jsou však povinni primárně čerpat z vlastních zásob. Za tím účelem tedy MZ ČR doporučuje nyní, v době, kdy je na trhu dobrá dostupnost naprosté většiny potřebných druhů OOP, tyto zásoby si obnovit ze strany samotných poskytovatelů zdravotních služeb.

 
Zodpovídá: Ing. Petr Severa
Vytvořeno / změněno: 2.9.2020 / 2.9.2020
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies