Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Covid-19 > Zdravotnictví

 

Informace MZČR – připravenost poskytovatelů zdravotních služeb v případě další epidemie COVID-19 (zásobení se OOP)

 
Ministerstvo zdravotnictví ČR doporučuje všem poskytovatelům zdravotních služeb vytvořit si zásoby OOP nejméně na jeden až dva měsíce dopředu.
 

 
 

Ministerstvo zdravotnictví ČR aktuálně informovalo kraje, že uložilo všem organizacím typu fakultní nemocnice, zdravotní ústavy a specializovaná centra, která jsou v jeho přímé řídící působnosti, vytvořit si zásobu OOP nejméně na dobu 2 měsíců provozu, odpovídající jejich spotřebě v době krizového stavu. Ostatním organizacím řízeným MZ ČR (psychiatrické nemocnice a léčebny, lázně, rehabilitační ústavy, krajské hygienické stanice a další podřízené úřady) bylo uloženo vytvořit si zásoby OOP na dobu 1 měsíce a ústenek (roušek) nejméně na dobu 2 měsíců.

Ministerstvo požádalo kraje, aby obdobným způsobem informovali výše uvedeném všechny organizace poskytující zdravotní služby na území daného kraje, a to se zohledněním podmínek uvedených v návrhu „Národní strategie testování nemoci COVID-19“ (https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Národní-strategie-testování-COVID-19_draft_v0.5.pdf).

Pohotovostní zásoby, které pořizuje Správa státních hmotných rezerv v otevřených výběrových řízeních na základě požadavků jednotlivých rezortů, by byly uvolňovány jen za krizového stavu po vyčerpání lokálních zásob v případě plošného nedostatku. Jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb jsou však povinni primárně čerpat z vlastních zásob. Za tím účelem tedy MZ ČR doporučuje nyní, v době, kdy je na trhu dobrá dostupnost naprosté většiny potřebných druhů OOP, tyto zásoby si obnovit ze strany samotných poskytovatelů zdravotních služeb.

 
Zodpovídá: Ing. Petr Severa
Vytvořeno / změněno: 2.9.2020 / 2.9.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém