Orientační nabídka


 

Informace o podkladu k žádosti IOP

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
!!!! DŮLEŽITÉ !!!!
stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje není podkladem k žádosti o dotaci
 

 
 

Dne 9. dubna 2009 obdržel KÚ ÚK potvrzenou informaci z CCR-Chomutov, že písemné stanovisko KÚ ÚK není povinnou přílohou k žádosti o dotaci pro projekty na tvorbu a aktualizaci územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území (IOP – oblast intervence 5.3b).

 

V případě nejistoty obcí ohledně náležitosti k nějaké z podmínek výzvy 5.3b), které musí obec splnit, kontaktujte v souladu s kapitolou 5.1 Obecné informace (poskytování informací žadatelům) Příručky pro žadatele a příjemce-pro oblast intervence 5.3b)…:

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – odbor územního plánování

Centrum pro regionální rozvoj ČR – Pobočka Severozápad 

 

 

 

 

 

Přehled kontaktních pracovníků je uveden v příloze č. 1 příručky

Doporučení žadatelům: Využívejte oficiální informační místa pro žadatele a konzultujte svoje

záměry. CRR poskytuje konzultace také při přípravě a realizaci zadávacího řízení. Konzultacemi

projektu se můžete vyhnout případným problémům v budoucnosti a vyvarovat se některých

chyb.

Upozornění: Pracovníci informačních míst budou zodpovídat dotazy vztahující se k realizaci IOP. Pracovníci na informačních místech nemohou pro žadatele zpracovávat projektovou žádost

nebo některé z povinných příloh. Tento přístup je zastáván z důvodu zamezení možného

zvýhodňování některých žadatelů nebo možného konfliktu zájmů.

 
Zodpovídá: Ing. Claudia Řípová
Vytvořeno / změněno: 15.4.2009 / 15.4.2009 | Zveřejnit do: 31.12.2010
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém