Orientační nabídka


Cesta: Titulní stránka > Ústecký kraj > Nabídka témat > Zdravotnictví > Informace pro odbornou veřejnost > Informace o zdravotnické dokumentaci pro poskytovatele zdravotních služeb
 

Informace o zdravotnické dokumentaci pro poskytovatele zdravotních služeb

Dokumentace
 
 
 

Informace o zdravotnické dokumentaci pro poskytovatele zdravotních služeb

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci a nakládat s ní podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a podle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

Příloha č. 1 vyhlášky - minimální obsah samostatných částí zdravotnické

Příloha č. 2 vyhlášky - zásady pro uchování zdravotnické dokumentace a postup pří jejím vyřazování a zničení po uplynutí doby uchování

Příloha č. 3 vyhlášky - doby uchování zdravotnické dokumentace nebo jejích částí.

            Při zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb, je provozovatel povinen zajistit předání zdravotnické dokumentace a její soupis Krajskému úřadu a to do 10 pracovních dnů (§ 60 zákona č. 372/2011 Sb.). V soupisu zdravotnické dokumentace podle § 59 nebo § 60 se uvede jméno, příjmení pacienta a jeho datum narození.

Krajský úřad neprodleně zajistí předání zdravotnické dokumentace poskytovateli, zvolenému pacientem, a to na základě písemné žádosti pacienta nebo zvoleného poskytovatele (§ 57 zákona č. 372/2011 Sb.).

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zdravotnictví > Oblast zdravotnictví > Informace pro odbornou veřejnost > Informace o zdravotnické dokumentaci pro poskytovatele zdravotních služeb

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém