Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Informace z jednání – 100. schůze Rady Ústeckého kraje

 
1
Ve středu 3. června 2020 se na krajském úřadě konala jubilejní 100. schůze Rady Ústeckého kraje, na které byly mimo jiné projednány tyto uvedené body:
Tisková zpráva ze dne 4. června 2020
 

 
 

1. Podpora začínajících podnikatelů
Rada rozhodla o rozdělení dotačního programu na podporu začínajících podnikatelů v celkové alokaci 4,2 miliónů Kč. Celkem z 96 nejvýše bodově ohodnocených žádostí bude uspokojeno 24 žadatelů napříč celým regionem. 2,5 mil. Kč je neinvestiční část dotace, 1,7 mil. Kč investiční.

2. Dotační program na zmírnění následků koronaviru pro OSVČ
Rada rozhodla o rozdělení první části tohoto dotačního programu a v každém ze sedmi okresů přidělila dotaci ve výši 25 tisíc Kč prvním úspěšným žadatelům. Celkem bylo podáno 4800 žádostí, uspokojeno bude první 2800 úspěšných žadatelům (prvních 400 žadatelů z každého ze sedmi okresů). Celkem bylo v první fázi rozděleno 14.350.000 Kč mezi 574 žadatelů z celkové alokace 70 miliónů Kč.

3. Přijetí finančních darů
Rada rozhodla o přijetí finančního daru od společností ČEPS, a. s. ve výši 400 tisíc Kč za účelem podpory krajského školství na vybavení výpočetní technikou a dalších potřeb pro digitalizaci školských zařízení kraje pro potřeby distančního vzdělávání.

Dále Rada rozhodla o přijetí finančního daru ve výši 2 milióny Kč od společnosti Severní energetická, a. s. a 2 milióny Kč od společnosti Vršanská uhelná, a. s. na podporu projektů v oblastech postižených těžbou.

Vršanská uhelná, a. s. navíc ještě kraji darovala dalších 6 miliónů Kč na řešení hydrogeologických poměrů v povodí Srpiny. I o tomto přijetí finančního daru rozhodla Rada.

4. Dotace pro městskou nemocnici v Kadani
Rada navrhla Zastupitelstvu rozhodnout o navýšení dotace pro město Kadaň. Z původních 6 miliónů Kč na celkových 16 miliónů Kč, tedy o 10 miliónů Kč. Dotace je určena pro městskou nemocnici v Kadani na realizaci projektu úpravy pokojů na šestinedělí.

5. Informace o spolupráci s městem Terezín
Rada vzala na vědomí rozhodnutí města Terezín nerealizovat projekt transformace zájmového sdružení právnických osob „Terezín – město změny“ do příspěvkové organizace Ústeckého kraje a navrhla Zastupitelstvu rozhodnout o prodloužení platnosti zakladatelské smlouvy s městem Terezín z původního termínu 31. prosince 2020 o rok později do 31. prosince 2021 kvůli udržitelnosti stávajících projektů.

Zároveň Rada navrhla Zastupitelstvu rozhodnout o přidělení finanční dotace městu Terezín ve výši 2 milióny Kč na zvýšení bezpečnosti ve městě v rámci opravy chodníků a komunikací. Další výraznou finanční podporu ve výši 13 miliónů Kč pak Rada navrhla Zastupitelstvu přidělit městu Terezín na rekonstrukci Wieserova domu.

6. Podpora bývalých politických vězňů
Rada rozhodla o přidělení finanční dotace ve výši 55 tisíc Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, o. s., který peníze rozdělí mezi 11 bývalých politických vězňů nacistických koncentračních táborů žijících v regionu Ústeckého kraje. Každý tak dostane jednorázový finanční příspěvek ve výši 5 tisíc Kč, což je navýšení o 2,5 tisíce Kč oproti roku 2019.

7. Rada schválila rozdělení 5 miliónů Kč pro obce s rozšířenou působností na pokrytí prvotních nákladů v boji s koronavirem

 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 4.6.2020 / 4.6.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém