Orientační nabídka


 

Informace

 
 
 

Cestovní ruch v našem kraji tvoří významný prvek při snižování regionálních socio-ekonomických rozdílů a tvoří významný zdroj pracovních příležitostí převážně v saském příhraničí. Jedním z cílů koncepce cestovního ruchu je sledování statistických dat z cestovního ruchu.

Dotazníkové šetření slouží pro monitorování podnětů návštěvníků Ústeckého kraje, především v marketingové oblasti. Výsledky šetření jsou dále uplatňovány pro marketingové rozhodování na úrovni lokalit, měst, destinací i Krajského úřadu. V letošním roce je dotazník přístupný ve 43 turistických informačních centrech a 36 dalších subjektech cestovního ruchu.  Pomocí tohoto šetření bychom rádi doplnili data ČSÚ o data z oblasti marketingu cestovního ruchu.

Poprvé v letošním roce je dotazník možné vyplnit elektronicky na stránkách Krajského úřadu.

Na konci roku budou vylosováni výherci soutěže, kteří získají ceny Krajského úřadu. Ceny si budou moci návštěvníci prohlédnout během června na těchto stránkách. 

Věříme, že výsledky šetření vypoví o rozhodování návštěvníka cestovního ruchu na území města či lokality a výsledná data se stanou základem pro marketingové rozhodování subjektů cestovního ruchu. Naším cílem je vytvořit jednotnou metodiku sběru statistických dat pro subjekty cestovního ruchu v Ústeckém kraji, takovým způsobem, aby byli výsledky porovnatelné za jednotlivé lokality. 

Logo 

 
 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém