Orientační nabídka


 

Inovační centrum Ústeckého kraje hostilo 12. ročník konference Energetické fórum Ústeckého kraje

V Inovačním centru Ústeckého kraje se 10. listopadu 2022 konal 12. ročník konference Energetické fórum Ústeckého kraje. Krajská diskusní fóra, z nichž právě to energetické je fórem nejstarším, jsou unikátním projektem kraje sloužícím jako diskusní platforma nad různými aktuálními tématy pro veřejnou samosprávu, zájmové organizace i odbornou veřejnost.
Tisková zpráva ze dne 10. listopadu 2022
EFÚK 2022
 

 
 
Mottem letošního Energetického fóra Ústeckého kraje byla „Energetická bezpečnost a dostupnost - věc veřejná“. Fórum otevřelo mnoho aktuálních otázek souvisejících s energetikou, jejím směřováním, transformací i výhledem do budoucna. Fóra se zúčastnili odborníci ze sféry energetiky a průmyslu, představitelé samospráv i ústředních orgánů státní správy.

Fórum zahájil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. „Jednou ze současných priorit nás všech je pomoci posílit energetickou a surovinovou bezpečnost celé Evropy, a tím zastavit rostoucí ceny energií. To znamená, co nejrychleji umožnit širší využívání obnovitelných zdrojů energie, usnadnit transparentní čerpání dotačních titulů, posílit interakci orgánů veřejné správy, podniků i vzdělávacích institucí, zaměřit se na vědu, výzkum, vývoj a také podpořit přeshraniční spojení evropských energetických, chemických a dopravních uzlů. Ústecký kraj je jednoznačně jedním z nich,“ pronesl hejtman Jan Schiller při svém úvodním slovu. 

Konference byla rozdělena do čtyř bloků. První blok se věnoval energetické bezpečnosti v České republice a Evropské unii. Hlavním bodem druhého bloku bylo uhlí a energetické využití krajiny po ukončení těžby hnědého uhlí. Třetí blok byl zaměřený na aktuální stav výstavby EVO Komořany a výstavbu hlubinného úložiště v ČR. Poslední blok otevřel v závěru konference otázku multifunkčních energetických center v regionu.

Pořadatelem fóra byl Ústecký kraj, odborným a organizačním garantem konference byla tradičně Okresní hospodářská komora Most.

Energetické fórum se konalo podvanácté
Energetické fórum se konalo podvanácté

Úvodní slovo Energetického fóra patřilo hejtmanovi Janu Schillerovi
Úvodní slovo Energetického fóra patřilo hejtmanovi Janu Schillerovi

Mezi přednášejícími byl také Antonín Beran, ředitel odboru strategie a mezinárodní spolupráce v energetice z Ministerstva průmyslu a obchodu. Hovořil na téma Energetická bezpečnost v Evropské unii a Energetická bezpečnost v České republice
Mezi přednášejícími byl také Antonín Beran, ředitel odboru strategie a mezinárodní spolupráce v energetice z Ministerstva průmyslu a obchodu. Hovořil na téma Energetická bezpečnost v Evropské unii a Energetická bezpečnost v České republice

Mottem letošního Energetického fóra Ústeckého kraje byla „Energetická bezpečnost a dostupnost - věc veřejná“
Mottem letošního Energetického fóra Ústeckého kraje byla „Energetická bezpečnost a dostupnost - věc veřejná“ 

 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 10.11.2022 / 10.11.2022 | Zveřejnit od: 10.11.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies