Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Sociální péče

 

Inspekce poskytování sociálních služeb a kontroly plnění registračních podmínek

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 


Inspekce poskytování sociálních služeb a kontroly plnění registračních podmínek

 

Informace týkající se inspekcí poskytování sociálních služeb dle § 97 a kontrol plnění registračních podmínek dle § 82a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů.

 


Informace týkající se inspekcí poskytování sociálních služeb dle § 97 a kontrol plnění registračních podmínek dle § 82a odst. 1 a § 82a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“).

Inspekce poskytování sociálních služeb a kontroly plnění registračních podmínek

Informace týkající se inspekcí poskytování sociálních služeb dle § 97 a kontrol plnění registračních podmínek dle § 82a odst. 1 ZSS.

Inspekce poskytování sociálních služeb

Od 1. 1. 2015, v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 254/2014 Sb., kterým se mění zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provádí inspekci poskytování sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Kontakt: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

odbor inspekce sociálních služeb

oddělení inspekce sociálních služeb Severovýchodní Čechy

(působnost pro kraje: Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Pardubický, Královohradecký)

Mgr. Jana Černá, vedoucí oddělení
Wonkova 1142/1
500 02 Hradec Králové
telefon: 950 196 585
jana.cerna@mpsv.cz  

Kontaktní osoby – pracoviště Ústí nad Labem:

Bc. Petr Golasovský    petr.golasovsky@mpsv.cz

Mgr. Petra Pavlíčková  petra.pavlickova@mpsv.cz

Ing. Lenka Venclová     lenka.venclova@mpsv.cz

Bc. Sabina Šmídová    sabina.smidova@mpsv

 

 

Kontrola plnění registračních podmínek

Kontrolu plnění registračních podmínek provádí Krajský úřad Ústeckého kraje podle § 82a
odst. 1 ZSS u poskytovatelů sociálních služeb, kterým vydal rozhodnutí o registraci.

Pro zajištění účelné organizace kontrolní činnosti jsou sestavovány dílčí plány kontrol plnění registračních podmínek, které jsou zveřejňovány na těchto webových stránkách (viz odkazy uvedené níže).

Při výběru poskytovatelů sociálních služeb pro výkon kontroly plnění registračních podmínek v plánovaném období kontrolní orgán vychází z registru poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci Krajským úřadem Ústeckého kraje (přičemž výběr jednotlivých poskytovatelů je prováděn náhodným výběrem), a z podnětů nebo stížností týkajících se plnění registračních podmínek.

Po uplynutí plánovaného období je kontrolní činnost vyhodnocována.

Vyhodnocována je veškerá kontrolní činnost vykonávaná registrujícím orgánem, včetně kontrol podle § 82b ZSS, které jsou prováděny u fyzických či právnických osob, kterým nebylo vydáno rozhodnutí o registraci, jejichž předmětem je posouzení, zda daná fyzická či právnická osoba poskytuje sociální služby bez oprávnění k jejich poskytování či nikoli (viz odkazy uvedené níže).


Odkazy a dokumenty:


 
Zodpovídá: Mgr. Yvona Procházková
Vytvořeno / změněno: 3.9.2008 / 23.7.2013 | Zveřejnit od-do: 1.10.2007-8.1.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém