Orientační nabídka


 

Integrované povolení pro společnost Celio prověří ministerstvo

logo ÚK
Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o změně č. 20 integrovaného povolení (IP) společnosti CELIO a.s. přezkoumá Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP). V tuto chvíli je již kompletní spisový materiál na ministerstvu. Vyjádření MŽP by mělo být známé do konce letošního roku. Krajský úřad bude na základě tvrzení bývalého obchodního ředitele společnosti Geosan, podle kterého se nebezpečný odpad Geobal 4 během dvanácti měsíců na skládce speče a začne se z něj uvolňovat ropný maz, a nad rámec schváleného integrovaného povolení monitorovat a alalyzovat, zda na skládce nedochází k popsanému procesu a změně vlastností nebezpečného odpadu.
 

 
 

Tisková zpráva z 2. prosince

 

„Vyjádření pana Grofa o nestabilitě nebezpečného odpadu je zcela zásadní a v rozporu s projektovou dokumentací, která byla součástí k integrovanému povolení. Rovněž považujeme za nesprávné rozhodnutí, kterým se Geobal 4 označil za alternativní palivo. V současné době je Ústecký kraj jediným krajem, kde je tento výrobek označen za nebezpečný odpad,“ uvedl Arno Fišera, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje.

 

Krajský úřad trvá na tom, že jeho postup s vydáním integrovaného povolení k rozšíření činnosti na stávající skládce nebezpečného odpadu Celio o činnost skladování odpadu byl zcela v souladu s platnou legislativou ČR.

 

Ostravský kal (odpad dle kat. 19 02 05) bylo možné přijímat na skládku i před vydáním 20. změny na základě integrovaného povolení již od začátku roku 2004. Již před tím bylo CELIO oprávněno tento odpad přijímat dle zákona o odpadech. Pro zamezení transportu nebezpečného odpadu Geobal 4 po celé ČR není v tuto chvíli platná legislativa. Spalování v cementárně je povoleno minimálně od roku 1998, tedy z doby, kdy ještě neexistovaly kraje. V rámci řízení o 20. změně IP dospěl krajský úřad rovněž k jednoznačnému závěru, že přivážené kaly jsou NEBEZPEČNÝM ODPADEM.

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 2.12.2011 / 2.12.2011
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém