Orientační nabídka


 

Integrovaný rozvoj obce

 
Problematika integrovaného rozvoje obce je spjata především s venkovským územím. Takový rozvoj vyžaduje mezioborový přístup a schopnost koordinovat jednotlivé obory tak, aby směřovaly ke společnému cíli. Právě tento společný cíl a zájem je hnacím motorem při koncentraci a hledání společných hodnot.

Pod pojmem „integrovaný“ chápeme tedy takový rozvoj, který je společný všem v dané obci, který naplňuje společné cíle a hledá hlubší hodnoty. Jeho interpretace vychází z filosofie, sociologie a příbuzných oborů. Mylně je integrovaný rozvoj chápán jako například budování technické infrastruktury, péče o památky v obci nebo výstavba rodinných domů, či například kroužek keramiky pro místní občany bez dalších souvislostí. Integrovaný rozvoj obce se zaměřuje na společenství, které se formuje uvnitř obce, na hodnotový systém a sounáležitost. Velmi obtížně se definuje zvenčí, ale má velmi silný vztah ke kvalitě života v obci.

Pro Ústecký kraj je venkov dlouhodobě jednou z priorit, proto se zapojuje do projektu s názvem IKM Communitas, který je řešen na půdě Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v rámci Institutu kritického myšlení a jeho Programu Integrovaného rozvoje obce. Hlavními aktéry projektu jsou, kromě uvedené fakulty, spolek Reditus, z.s. a tři vybrané venkovské obce z území Ústeckého kraje: Tisá (okr. Ústí n. L.), Blatno (okr. Chomutov) a Velké Chvojno (okr. Ústí n. L.). Cílem projektu je ověřit v těchto modelových obcích inovativní přístup k rozvoji venkovské obce, který akcentuje odpovědnost za její sociální a kulturní obraz, a připravit odborné kapacity IKM, UJEP a KÚÚK na dlouhodobou podporu obcím v regionu.

Více o projektu IKM Communitas naleznete zde:

Loga partnerů projektu IKM Communitas

Aktuálně k tématu

Proběhlo Sympozium integrovaného rozvoje obce
> Tisá, 11. - 12. 6. 2021

Publikovaný článek v Listech Ústeckého kraje - Vydání 4/2021, str.4
> Ústecký kraj se podílí na integrovaném rozvoji obce

Pozvánka na panelovou diskuzi: Kdo jsme a co nás spojuje?  Tisá, 4. 9. 2020 od 19.00
> Zpráva o proběhlé diskuzi zde         

Odkazy


 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém