Orientační nabídka


 

Jaké je oficiální stanovisko kraje k tomu, aby se těžilo i za limity?

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
(Odpověď pro HN)
 

 
 

 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Hospodářské Noviny (Pavel Baroch) ze dne  18. 3. 2004

 

Dotaz (v původním znění):

Ministerstvo průmyslu chce připravit návrh pro vládu, podle něhož by se zrušily územní limity těžby v severních Čechách a rozhodování o případné těžbě za tyto limity (a tedy i bourání obcí) by vláda přenesla na kraj a obce.

1. Jaké je oficiální stanovisko kraje k tomu, aby se těžilo i za limity?

2. Souhlasíte s další těžbou uhlí i za současné limity, anebo jste proti? Proč?

 

Odpovědi hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce:

1. Ústecký kraj se bude stavět proti možnosti vyvlastnění pozemků pro účely těžby. Svou pozici při jednáních o pokračování hnědouhelné těžby bude Ústecký kraj prosazovat v souladu s územními plány obcí a v duchu územního plánu VÚC Ústeckého kraje. Podle platného právního systému naší republiky je totiž soulad se schválenou územně plánovací dokumentací nutnou podmínkou případného řízení o vyvlastnění. Rád bych připomněl, že tzv. ekologické limity těžby hnědého uhlí platí do roku 2005. I když ale tyto limity nebudou obnoveny, budu bojovat za to, aby žádná vláda v budoucnu nemohla rozhodovat o zbourání dalších domů či vesnic proti jejich vůli; absolutně nesouhlasím se současným stavem, kdy k prolomení limitů obcí stačí zajistit většinu ministrů ve vládě, to je špatně.

 

2.O těžbě za hranicemi dosud platných „ekologických“ limitů mají výhradně rozhodovat jen obecní a krajská zastupitelstva, která jsou, na rozdíl od zasedání vlády za zavřenými dveřmi veřejně přístupná. Už z předchozí odpovědi je zřejmé, že za současného stavu jsem proti pokračování této těžby. Ústecký kraj trvale pracuje na vytvoření těch nejlepších podmínek pro život jeho obyvatel. Jako krajská samospráva jsme neopominutelným účastníkem řízení při posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. Vždy se řídíme zásadou, že je nutno vycházet vstříc požadavkům a podmínkám obcí, a dosud při všech projednáváních záměrů těžařů nerostných surovin, včetně uhelných společností, jsme tvrdě vyžadovali doplnění jejich záměrů o komplexní návrh revitalizace území dotčeného těžbou.

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 18.3.2004 / 18.3.2004 | Zveřejnit od-do: 18.3.2004-18.4.2004
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém