Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Tiskové informace

 

Jana Ryšánková ocenila žatecké sociální služby a komunitní plán města

 
a
Komunitní plán v Žatci vytvořili sami občané města, kteří nejlépe znají potřeby klientů a poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových aktivit. Město plán odsouhlasilo a vytvořilo dotační titul na naplňování jeho cílů a opatření. Šedesát procent z nich je splněno, plněno nebo rozpracováno.
 

 
 

Tisková zpráva ze 14. prosince 2009

 

Členka Rady Ústeckého kraje Jana Ryšánková má v gesci mimo jiné oblast sociálních věcí. V minulém týdnu byla pozvána na prezentaci služeb provozovaných v rámci komunitního plánu města Žatce. Navštívila příspěvkovou organizaci Kamarád-Lorm, dále Mateřské centrum Sedmikráska, nízkoprahové centrum zřízené městem. Byla také přítomna závěrečného vyhodnocení komunitního plánu, kde byli všichni účastníci, kteří se na sestavení komunitního plánu podíleli, tedy zástupci městského úřadu a jeho orgánů, příspěvkových organizací ve správě města a neziskových organizací.

   „Žatec má velice dobře propracovanou síť sociálních služeb,“ řekla Jana Ryšánková. „Měla jsem možnost seznámit se s jednotlivými poskytovateli a jejich službami přímo na místě. Na rozdíl od jiných, i větších měst, je zdejší komunitní činnost na vysoké úrovni a plán je v praxi naplňován. Oceňuji rovněž existenci mateřského centra, kde je velmi hezké prostředí a město vyšlo maminkám vstříc nabídkou volných prostor. Město zřizuje i jesle, což není také všude obvyklé. Zaujalo mne také nízkoprahové centrum pro mládež.“

   Místostarosta Žatce Aleš Kassal, jinak též zastupitel Ústeckého kraje, řekl, že komunitní plán vytvořili sami občané města, kteří nejlépe znají potřeby klientů a poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových aktivit. „Město plán odsouhlasilo a vytvořilo dotační titul na naplňování jeho cílů a opatření.  Šedesát procent z nich je splněno, plněno nebo rozpracováno. Že jde o kvalitní materiál, dokazuje i oficiální ocenění udělené Ministerstvem vnitra ČR.  Městský komunitní plán tedy není materiálem, který skončil tzv. v šuplíku, ale intenzivně se s ním pracuje,“ uvedl místostarosta.

   Vzniklo například mateřské centrum, nízkoprahové zařízení pro mládež či stacionář v Libočanech, podporují se vzdělávací akce pro seniory, pečovatelská služba s osobní asistencí, domácí hospicová péče, vznikl program na podporu pracovní integrace ohrožené mládeže, rozšířily se služby poskytované pro osoby na sociálních lůžkách v nemocnici a  za zmínku stojí i podpora výukového kurzu pro vozíčkáře. Jak zdůraznil místostarosta Kassal, dík patří i Ústeckému kraji, který některé aktivity podpořil z individuálních projektů: například Kamarád Lorm (sociálně terapeutická dílna, podporované bydlení), Mosty o.s. (nízkoprahové zařízení pro mládež), FOD (azylový dům, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) a také zařízení Českého červeného kříže (azylový dům).

 

Připravil Zbyněk Šebesta,

oddělení tiskových informací,

kancelář hejtmana Ústeckého kraje,

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: 475 657 742, sebesta.z@kr-ustecky.cz,

www.kr-ustecky.cz

1
Místostarosta Aleš Kassal předává Janě Ryšánkové květinu jako výraz poděkování

 za její návštěvu v Žatci a současně i za finanční prostředky od Ústeckého kraje

na individuální projekty, které napomohly rozšířit nabídku sociálních služeb

a volnočasových aktivit v Žatci. Vpravo je Petr Antoni, vedoucí odboru sociálních věcí

Městského úřadu v Žatci.

2
V mateřském centru Sedmikráska

3
A. Kassal popisuje krajské radní J. Ryšánkové okolnosti zrodu mateřského centra

Sedmikráska. Vpravo jedna ze zakladatelek centra Michaela Hradcová.

(Snímky: archiv MÚ Žatec)

 
Zodpovídá: Mgr. Zbyněk Šebesta
Vytvořeno / změněno: 14.12.2009 / 14.12.2009 | Schváleno / Zrušeno: 14.12.2009 / 13.1.2010

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém