Orientační nabídka


 

Jedenáct Dobrých listů vysokoškolákům

a
Dobrý list Komory je prestižním dokumentem vypovídajícím o odborných schopnostech vysokoškoláka prvně vstupujícího na trh práce... Citace ze Statutu DLK, které byly uděleny 12. ledna v Mostě prvním absolvetům VŠ.
 

 
 

Tisková zpráva ze 13. ledna 2010

Spousty absolventů vysokých škol včetně univerzit nastupují každoročně v Ústeckém kraji do zaměstnání k firmám a organizacím, do státní správy, ale také zahajují ihned dráhu soukromého podnikání. A  přesto   vysokoškolsky vzdělaní lidé stále chybějí; a nejen oni… Okresní hospodářská komora (OHK) v Mostě zahájila pod záštitou krajské hejtmanky Jany Vaňhové projekt Dobrý list  OKH  pro absolventy vysokých škol, jehož smyslem je vyhledávat a prezentovat nejlepší absolventy škol z regionu našeho kraje, s trvalým bydlištěm v něm a s vynikajícími  výsledky  během celého studia. Kritéria statutu k udělení „dobrého listu“ jsou náročná, mimo jiné studijní průměr do 1,5, pouze „výborná“ za diplomovou nebo bakalářskou práci, odborné aktivity během studia a samozřejmě doporučení školy. 

   Prvních jedenáct Dobrých listů bylo uděleno pěti mužům a šesti ženám z několika škol našeho kraje. V mosteckém muzeu je v úterý 12. ledna dostali z rukou přestavitelů škol, na nichž studovali, hejtmanky Jany Vaňhové, primátora města Mostu Vlastimila Vozky a předsedy představenstva OKH Most Rudolfa Junga.  Samotnému slavnostnímu ceremoniálu přecházely krátké zdravice. Jana Vaňhová v té své shrnula vedle podpory kraje vybraným učňovským oborům také potřebu zvyšování vzdělanosti obyvatelstva, která je provázána se zaměstnaností v našem regionu. „Vzhledem k množství náročných podmínek, které jste museli splnit,“ řekla představitelka kraje držitelům listů, „ například dlouhodobě vynikající prospěch, si dovolím tvrdit, že jste tu skutečně nejlepší z nejlepších. Vyprofilovali jste se jako výjimečné osobnosti. Jsem si jistá, že při budoucím uplatnění na trhu práce nebudete mít žádný problém, naopak o vás bude ze strany zaměstnavatelů velký  a zasloužený zájem. Možná že právě vy si budete moct vybírat z řady nabídek. Věřím, že se rozhodnete správně pro váš život i pro budoucnost Ústeckého kraje. Jako hejtmanka Ústeckého kraje jsem hrdá na vaše úspěchy a těším se, že i vaší zásluhou se bude tvář našeho kraje měnit rychleji k lepšímu.“

 

Připravil Zbyněk Šebesta,

oddělení tiskových informací,

kancelář hejtmana Ústeckého kraje,

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: 475 657 742, sebesta.z@kr-ustecky.cz,

www.kr-ustecky.cz

1
Začíná slavnostní udělování Dobrých listů

2
Hejtmanka Jana Vaňhová blahopřeje Ing. Ditě Szilvásiové

3

4

5

 
Zodpovídá: Mgr. Zbyněk Šebesta
Vytvořeno / změněno: 13.1.2010 / 13.1.2010 | Schváleno / Zrušeno: 13.1.2010 / 12.2.2010
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém