Orientační nabídka


 

Jednání Evropské sítě zdravých regionů WHO v Genku

a
Ve dnech 8.-9. listopadu 2010 se za účasti delegace Ústeckého kraje v čele s náměstkem hejtmanky Pavlem Koudou konala v Belgii série zasedání se společným tématem regionální problematiky zdraví a zdravotnictví. Místem konání byl revitalizovaný hornický komplex C-Mine v belgickém Genku.
 

 
 

Tisková zpráva ze dne 11. 11. 2010

Na dvoudenní konferenci na téma „Snižování nerovností ve zdraví z regionální perspektivy – Co funguje a co nikoliv?“ mohli účastníci konference diskutovat o svých zkušenostech a nejlepších praktikách v oblasti zdravotnictví, právě se zaměřením na snižování nerovností ve zdraví u populace. Konferenci zahájil Jo Vandeurzen, vlámský ministr pro veřejné blaho, veřejné zdraví a rodinu. Mezi řečníky se objevila celá řada regionálních zástupců a také představitelé Evropské komise a Výboru regionů.

Při zasedání valné hromady sítě RHN WHO dne 9. 11. se náměstek hejtmanky Pavel Kouda přivítal s ostatními zástupci všech členských regionů této sítě (cca 25 regionů) a ocenil příležitost vyměnit si zkušenosti z oblasti zdravotnictví s ostatními kraji a municipalitami.

„Prostřednictvím poučení se jeden od druhého můžeme společnými silami vytvořit efektivní evropský model zdravotní a sociální péče,“ zdůraznil zástupce hejtmanky Pavel Kouda. O praktické zkušenosti s prevencí a odstraňováním nerovností ve zdraví u občanů Ústeckého kraje se s přítomnými podělili doc. MUDr. Josef Richter, CSc. ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a MUDr. Stanislava Richterová jako odborný pracovník.

Právě jmenované instituce například pro Ústecký kraj interpretovaly výsledky měření emisí a zdravotních rizik na objízdných trasách při nedokončené stavbě dálnice D8 přes České středohoří. Její dostavbě brání ekologičtí aktivisté, kteří svými stížnostmi na úrovni EU ohrožují evropskou dotaci na dostavbu tohoto úseku dálnice.

Světová zdravotnická organizace – World Health Organization (WHO) v rámci svého dlouhodobého projektu Síť zdravých regionů - Regions for Health Network (RHN) pořádá každoroční odborné mezinárodní konference pro členy RHN. Ústecký kraj a jeho zájmy dlouhodobě reprezentují v rámci tohoto projektu představitelé Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, jmenovitě Josef Richter a Stanislava Richterová, při realizaci svých činností vychází především z programu WHO „Zdraví 21“, který na republikové úrovni přijala Vláda ČR svým usnesením č. 1046 ze dne 30. 10. 2002 v podobě „Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století“. Krajské samosprávy poté v rámci svých dlouhodobých zdravotních plánů, politik či koncepcí přepracovaly vybrané cíle programu Zdraví 21 na svou regionální úroveň, které se tak staly metodickým základem pro realizaci dílčích zdravotnických projektů na území příslušných krajů.

Ústecký kraj se k programu Zdraví 21 přihlásil usnesením zastupitelstva kraje z roku 2006, kterým schválilo program „Zdravý kraj ČR – Ústecký kraj“, jehož záměrem je zlepšit během 10–15 let klíčové ukazatele zdravotního stavu obyvatel kraje a zapojit do této snahy instituce veřejné správy, městské a obecní samosprávy, nevládní organizace, privátní subjekty, podnikatele i občany kraje.

 

1
Delegace Ústeckého kraje při zasdání: čtvrtý zprava Petr Severa, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, třetí zprava pak Pavel Kouda, náměstek a zástupce hejtnamnky, vedle něj je Stanislava Richterová a Josef Richter.

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 11.11.2010 / 11.11.2010
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém